Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Informationen i avgiftshandboken är riktad till personal inom regionen, kommuner och andra samarbetspartner. Information om avgifter till patienter finns på 1177, se länkar nedan.

Material i form av affischer, foldrar och kontaktkort som kan användas ute i verksamheten finns på Region Örebros intranät, se länk nedan.

Patienter som har frågor om avgifter, högkostnadsskydd och betalning hänvisas till Region Örebro läns kontaktcenter:

  • Telefon 019-602 80 00
  • Telefon 1177, knappval 1 för administrativa ärenden
  • Via 1177 direkt – välj administrativa frågor

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 4, 2024