Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Drop-in eller obokade besök

Riktlinjer för besöksavgift vid drop-in mottagning samt obokade besök i Primärvården

Besöksavgift tas ut om: 

  • patienten tas in på undersökningsrum för utredning, behandling eller rådgivning

och

  • journalanteckning förs samt åtgärdskod eller diagnos anges.
     

Besöksavgift tas inte ut om: 

  • rådgivning ges utan att ta in patienten i undersökningsrum

eller 

  • patienten hänvisas ringa en annan dag.

Observera: alla i förväg bokade besök ska debiteras enligt gällande avgift. 

Did the content help you?

Last updated: Friday, April 26, 2024