Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Sjukhusbunden somatisk vård

ST-utbildning inom specialiteter som ingår i sjukhusbunden somatisk vård erbjuds på alla våra tre sjukhus i regionen; Karlskoga och Lindesbergs lasarett samt Universitetssjukhuset i Örebro.

Contacts

Övergripande ST-studierektor

Diana Larsson

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 24, 2022