Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

SPRIDA kommunikationscenter

SPRIDA Kommunikationscenter förmedlar hjälpmedel för åtkomst, kommunikativt och kognitivt stöd till invånare i länet. Vi arbetar som resurs åt länets förskrivande arbetsterapeuter, logopeder och synpedagoger. Vi åtar oss även uppdrag på beställning. Uppdragsgivare kan till exempel vara andra kommuner och regioner, företag, eller myndigheter.

Du som är förskrivare i Örebro län hittar information under Centrum för Hjälpmedel.

Här beskrivs den del av verksamheten där SPRIDA utgör leverantör av produkter och tjänster.

Externa uppdrag

SPRIDA åtar sig uppdrag från externa verksamheter, till exempel kommuner och regioner, företag eller myndigheter. Vanligtvis består uppdragen i arbetsplatsanpassningar och utbildningar.

Arbetsplatsanpassning

Utförs utifrån brukares behov på uppdrag från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller privata arbetsgivare. Uppdragsgivaren tar kontakt med SPRIDA på initiativ av brukaren.

Utbildningar

Utbildningar ges utifrån önskemål. Ofta handlar det om utbildning i hjälpmedelsprogram eller metodhandledning kring hjälpmedelsanvändning. Uppdragsgivare kan vara kommunala verksamheter såsom skolor, serviceboenden och daglig verksamhet. Vi ger även utbildning till privata företag och intresseorganisationer. 

Tidigare har SPRIDA utvecklat hjälpmedelsprogram. All produktutveckling har upphört. Programmen är fritt tillgängliga från och med 1 juli, 2017. Samtliga program i listan är testkörda och fungerar i operativssystem Windows XP - Windows 10.

Ta kontakt med SPRIDA om du har frågor som rör programmen, såsom utbildning, support och användning.

För att många av de program som tidigare utvecklats på SPRIDA ska fungera på ett bra sätt för användaren kan man vara i behov av knappstyrning. SPRIDA har tidigare varit återförsäljare av en sådan men det har nu upphört. Till Sarepta 2 kan man använda sig av XK-12 för att knappstyra.

Programvaror

BrailleCell2%20Image.jpg

BrailleCellen 2 är ett dataprogram som kan användas som ett pedagogiskt verktyg med inriktning mot punktinlärning för elever som behöver extra stöd vid punktinlärning. Programmet är tänkt att användas för tidig punktinlärning, parallellt med program som "Punktjakten" och material som "Startset för Flexiboardanvändare - för blivande punktskriftsläsare", för att hjälpa en nybörjare förstå punktcellens uppbyggnad. 

Enkelt textbehandlingsprogram med talsyntesstöd. Menyer och dialoger vänsterställda för punktanvändare. Utvecklat för gravt synskadade. Lämpligt för nybörjare. Programmet kan anpassas och ge stöd i förhållande till användarnivå. Tillsammans med programmet medföljer moduler för bland annat e-post och kalender. (Talsyntesprogram ingår inte)

Texttelefonprogram för Windows. Programmet har en mängd funktioner för individuella inställningar för funktionshindrade.

Program hjälper till att påminna användaren om att ta rast vid långvarigt arbete med datorn. Man ställer in hur lång tid mellan rasterna man vill ha, hur lång en rast ska vara samt om man kan ta spontana raster själv eller om programmet alltid ska påminna efter givet intervall.

Sarepta2Image.jpg

Användaren kan via programmet få instruktioner. Programmet kan styras med fem yttre kontakter eller tangentbordet. Programmet är ett skalprogram som fylls efter användarens behov. Personer runt användaren bestämmer vad som ska finnas med i användarens program. Programmoduler som bildbok, CD, memory, timplan, e-post, kalender m m följer med. Programmet stödjer Infovox talsyntes och kan även spela upp ljudfiler (wav, mp3).

I och med Sarepta 2 så fungerar programmet även i 64-bitars operativsystem. Målgruppen för Sarepta 2 är bredare än den tidigare versionen och anpassat för musanvändning för brukare som använder synen.

Programmet SeBra - Datasynlek ett lekprogram för dator. Det är också ett testprogram där man enkelt kan presentera olika objekt, som kan förändras på olika sätt för att bli så synliga som möjligt för varje barn med synnedsättning. Det kan ge en vägledning om hur stora objekten skall vara, vilka färgkontraster som är bäst och på vilket sätt de skall presenteras på dataskärmen. 

Programmet har tagits fram i samverkan mellan SPRIDA i Örebro och SPSM, Resurscenter syn i projektform. Projektet har fått medel från Hjälpmedelinstitutet (HI) och Föreningen För Synrehabilitering (FFS).

Kontakte

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 12. Januar 2024