Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

SJUKDOMAR OCH TILLSTÅND HOS BARN OCH UNGDOMAR
Av nedanstående lista framgår vilka sjukdomar/tillstånd som primärt bör skötas av barnläkare respektive distriktsläkare. Listan skall också vara en vägledning/referens vid rådgivning.

- Sällsynta/komplicerade sjukdomar/tillstånd i behov av specialistvård handhas av barnläkare.

- Barn med specialistkrävande grundsjukdom kan behöva barnläkarkontakt även vid enklare åkommor.

- Äldre barn/tonåringar skall i större utsträckning omhändertas av distriktsläkare medan yngre/nyfödda barn oftare och i vissa fall alltid ska till barnläkare. Spädbarn under 6 månaders ålder handläggs som regel av barnläkare, med vissa BVC-relaterade undantag, t ex kolik.

Listan baseras på vårdriktlinjer vid barnsjukdomar, som är framtagen vid Barn och ungdomskliniken och revideras tillsammans med Primärvården. Den omfattar en del relaterad till akuta sjukdomar och symptom samt en del relaterad till uppföljning av ställda diagnoser. Nedanstående fördelning utesluter inte att patienten kan remitteras i båda riktningarna. 

 

++= helst, += går bra, -= bör inte, (+)= kan men bör inte

AKUTA SJUKDOMAR/SYMTOM BARNLÄKARE DISTRIKTSLÄKARE
Allergi    

Rhinokonjunktivit

(+) ++
Lokaliserad urtikaria (+) ++
Urtikaria med annan systemmanifestation ++ -
Anafylaxi ++ -
Astma + ++
Eksem/utslag UNS (+) ++
Buk- och tarmsymtom    
"Akut buk" misst app ileus etc med allmänpåverkan Ofta kir Ofta kir
Navelkolik/spädbarnskolik (+) ++
Övriga buksmärtor + ++
Förstoppning + ++
Tillfällig tarmblödning (1-2 ggr) + ++
Infektionssjukdomar    
Bronkit utan påtaglig andningssymtom/ÖLI (+) ++
Broniolit/RS virusinfektion hos spädbarn ++ -
Cystit <3 år ++ +
Cystit >3 år + ++
Feber hos barn >6 mån utan påtaglig allmänpåverkan (+) ++
Gastroenterit utan dehydreringstecken + ++
Hosta (+) ++
Otit (+)

++

Pneumoni utan påtaglig allmänpåverkan + ++
Pyelonefrit < 3 år ++ -
Pyelonefrit < 3 år + ++
Tonsillit (+) ++
Intoxikation ++ -
Leder    
Hälta, misstanke om coxitis simplex + ++
Ledsvullnad utan trauma ++ -
Misshandel/övergrepp ++ -
Neurologi    
Krampanfall inkl feberkramper ++ +
Huvudvärk med alarmerande tecken (se riktlinjer) ++ -
Huvudvärk, sannolikt godartad (se riktlinjer) (+) ++

 

UTREDNING SJUKDOMSSYMTOM/-UPPFÖLJNING

++= helst, += går bra, -= bör inte, (+)= kan men bör inte

DIAGNOSTISERAD SJUKDOM BARNLÄKARE DISTRIKTSLÄKARE
Allergologi    
Astma lindrig, enstaka episoder - ++
Astma frekventa episoder hos barn < 7 år ++ (+)
Astma svår=frekventa sjukhusvistelser eller behov av behandling med inhalationssteroider mer eller lika med 400 ug/dag > 3 mån/år ++ -
Eksem lindrigt (+) ++
Eksem svåra ssk spädbarnseksem ++ -
Födoämnesöverkänslighet/allergi ++ -
Födoämnesprovokation ++ -
Läkemedelsprovokation ++ -
Rhinokonjunktivitet + ++
Urtikaria kronisk ++ (+)
Leder    
Ledvärk UNS (+) ++
Neurologi    
Feberkramp (komplicerad, profylax) ++ -
Epilepsi ++ -
Huvudvärk UNS + ++
Migrän ++ +
Neuropsykologiska tillstånd ++ -
Utvecklingsförsening ++ -
Gastroenterologi/nutrition    
Buksmärtor UNS + ++
Diarré UNS + ++
Enkopres ++ -
Gastrit/ulcus ++ -
Laktosintolerans (+) ++
Glutenintolerans ++ (+)
Inflammatorisk tarmsjukdom ++ -
Obstipation + ++
Tarmblödning, återkommande ++ -
Uppfödningsproblem utan tillväxtrubbning + ++
Uppfödningsproblem med tillväxtrubbning ++ +
Hematologi    
Anemi/järnbrist, tonårsflickor (+) ++
Övriga anemitillstånd ++ -
Infektionssjukdomar    
Ökad infektionsbenägenhet ++ +
Immundefekter ++ -
Nefrologi/urologi    
ABU ++ -
Glomerolonefrit ++ -
Hematuri, mikroskopisk + ++
Inkontinens dag ++ -
Inkontinens natt (enures) + ++

++= helst, += går bra, -= bör inte, (+)= kan men bör inte

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 oktober 2020