Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Trombektomi

Den 7 juni 2021 öppnades vårt nya angiolabb på Universitetssjukhuset i Örebro. Här behandlar vi strokepatienter genom trombektomi. Jakob Ström, Hozan Radhi, Fredrik Calais, András Katona och Alex Szólics är nyckelpersoner som medverkat i införandet av metoden och starten av det nya angiolabbet.

Läkare tittar på röntgenbilder vid trombektomi.
Ingrepp vid trombektomi
Röntgenbild inför trombektomi

Flera fördelar med trombektomi

Syftet med att erbjuda trombektomi är att fler människor ska få tillgång till en behandling som dramatiskt kan minska handikapp efter stroke. 

Stor förändring – från 6 till 24 h

Parallellt med införandet av trombektomin har vi även infört en annan förändring. Genom att använda oss av röntgenmetoden DT-perfusion kan vi nu utöka tidsfönstret från 6 till 24 timmar. Det innebär att det från att patienten har fått symtom tills att det bedöms vara värt att göra trombektomi har vi nu 24 timmar på oss. Det är röntgenmetoden DT-perfusion som har möjliggjort detta i och med att den visar hur mycket träddningsbar hjärnvävnad som finns kvar. Metoden gör att vi kan identifiera fler patienter som kan bli behandlade med trombektomi. 

En vit fläck på kartan fylls upp av USÖ

Då Örebro ligger mitt emellan övriga universitetssjukhus som utför trombektomi och andra neurointerventioner (Göteborg, Stockholm, Uppsala och Linköping) fyller vi en vit fläck på kartan. Tiden är en avgörande faktor för att kunna rädda så mycket hjärnvävnad som möjligt och därmed ge den drabbade ett fortsatt självständigt liv.

Trombektomi

Trombektomi är en snabb procedur och tar ofta inte mer än 30 minuter. Patienter med stroke som passar för ingreppet ges en ökad chans till överlevnad och ökad möjlighet till att bli återställd. 

Målsättningen är att utföra 100-300 trombektomier/år. 

Länk till nyhet från 2021-06-04 "Proppen ur för trombektomi på USÖ"

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 november 2021