Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vuxenhabiliteringen

Vuxenhabiliteringen vänder sig till patienter som är över 18 år. För yngre hänvisar vi till Barn- och ungdomshabiliteringen.

Huvudentré Vuxenhabiliteringen.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning

Som har utretts enligt antagna riktlinjer och där diagnos fastställts enligt kriterierna i DSM: IV eller ICD 10. Som har stora och omfattande behov och vars funktionsnedsättning medför en komplicerad livssituation.

Personer med autismspektrumtillstånd

Som har utretts enligt antagna riktlinjer och där diagnosen fastställts enligt kriterierna i DSM: IV eller ICD 10. Som har stora och omfattande behov och vars funktionsnedsättning medför en komplicerad livssituation. För personer med normalbegåvning erbjuder vi i första hand Autismgruppens kurser. Du hittar Vuxenhabiliteringens utbud av kurser och grupper i Kurskatalog Vuxenhabiliteringen

Personer med förvärvad hjärnskada

Som på grund av skalltrauma eller sjukdom har en funktionsnedsättning av en sådan karaktär och omfattning att den starkt påverkar flera livsområden samtidigt.

Personer med rörelsehinder

Vars funktionsnedsättning är av en sådan karaktär och omfattning att den starkt påverkar flera livsområden samtidigt. Funktionsnedsättningen kan till exempel ha sin grund i cerebral pares eller ryggmärgsbråck.

Personer med neurologisk sjukdom

Vars funktionsnedsättning är av en sådan karaktär och omfattning att den starkt påverkar flera livsområden samtidigt. Funktionsnedsättningen ska ha sin grund i diagnosen MS, neuromuskulär sjukdom eller annat syndrom som ger rörelsehinder.

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Egen vårdbegäran

För att få komma till Vuxenhabiliteringen kan patienten också lämna in en egen vårdbegäran.

Egen vårdbegäran gör patienten via vår e-tjänst. Hen kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Remiss

Viktigt att tänka på när du skriver remiss:

 • Bifoga utredningsunderlag. Vuxenhabiliteringen har inget utredningsuppdrag för fastställande av diagnos.
 • För att göra prioriteringar behöver vi veta vilka behov personen önskar insatser för. Skriv därför tydligt i remissblanketten under ”frågeställning” personens önskemål.
 • Remissen skickas till Vuxenhabiliteringen.

Vad innebär konsultation från Vuxenhabiliteringen?

 • Konsultationen handlar om råd utifrån patientens funktionsnedsättning och inte om relationer inom arbetsgruppen eller om emotionell avlastning.
 • Konsultationen bygger på personalgruppens egna frågeställningar och aktiva deltagande.
 • Personalgruppen ansvarar för minnesanteckningar.
 • Från Vuxenhabiliteringen deltar minst två yrkeskompetenser beroende på frågeställning.
 • Personalgruppen behöver ha en grundläggande kunskap om funktionsnedsättningen innan konsultation kan bli aktuellt.
 • Vanligen sker konsultationen vid 3-5 tillfällen.
 • Då Vuxenhabiliteringen tagit emot denna begäran inhämtas eventuellt ytterligare bakgrundsinformation från arbetsledare och/eller personalgrupp.
 • Därefter kan överenskommelse slutas angående konsultationen, dess varaktighet, deltagare etcetera.

Vuxenhabiliteringen har tagit fram broschyr för personal inom hälso- och sjukvård, myndigheter, kommunala verksamheter, privata verksamheter, anhöriga och för den som är nyfiken.

Materialet har sammanställts med hjälp av arbetsterapeut Josefine Glansk och kurator Therés Lindin.

Du får information och kunskap samt tips på strategier och verktyg i hur du kan bemöta och underlätta ditt möte/kontakt med personer med IF.

Broschyren och filmerna har ett ”inifrånperspektiv” och belyser vilka praktiska vardagliga begränsningar som är vanliga för personer med IF. Materialet sammanställdes 2019-2020.

Broschyr

Filmer

Filmerna har gjorts av Referensgruppen. Gruppen består idag av 8 deltagare som är språkrör för hur det är att leva med IF.

Film 1 – Läsa och Skriva

Film 2 - Pengar

Film 3 – Tid

Film 4 – Kallelser, Kommunikation och Möten

Film 5 – Kontakt med myndigheter och vården och Få hjälp

Film 6 – Vad är viktigast att personal tänker på

Kontakta Vuxenhabiliteringen:

Kontakta Vuxenhabiliteringen:

Vuxenhabiliteringen (regionorebrolan.se)

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Vattendans

Vattendans är en ny forskningsbaserad metod anpassad för personer med flerfunktionsnedsättning. Metoden har utvärderats och visat på positiva effekter på välbefinnande, interaktion, stress och spasticitet.

Utbildningstillfällen

Under våren 2024 kommer sjukgymnasten André Frank hålla i en utbildning om vattendans. Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av att jobba med målgruppen och av behandling i bassäng, samt som är intresserad av att lära dig metoden.

Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig

Övrig forskning

Läs mer om Vuxenhabiliteringens andra forskningsprojekt här. 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 maj 2024