Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Webbtjänst myAbilia - produktutbildning

Utbildning för förskrivare av kognitiva hjälpmedel

tor 02 dec 2021
13:00 - 15:00
Centrum för hjälpmedel - Propellervägen 14, Örebro - Entré 2

Kursinnehåll

Se och prova möjligheterna med webbtjänsten myAbilia. Webbtjänsten fungerar till Handiprogrammen och MEMOPlanner Medium och Large. Teori kommer att blandas med praktiska övningar. Oavsett tidigare kunskapsnivå, är vårt mål att du ska gå från denna workshop med ny inspiration och ökad kunskap.

Efter kursen ska du känna till

  • Hur omgivningen kan stötta patienten via myAbilia
  • Möjligheter och begränsningar med webtjänsten

Övriga upplysningar

Sara Säterstam från Abilia håller i utbildningen. Om du vill lära dig mer om Handiprogrammen och/eller MEMOplanner – anmäl dig till de separata kurserna för dessa!

Kontakt

Christina Jendeberg

Hjälpmedelskonsulent

Åsa Karlsson

Hjälpmedelskonsulent