Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbildningar för ökad kunskap

Att sprida kunskap kring psykisk ohälsa är en mycket viktig del i det suicidpreventiva arbetet.

För nyckelpersoner som kan möta suicidbenägna personer i sitt arbete är det nödvändigt att ha god kunskap inom området men även för allmänheten är det viktigt.

  • Hur kan man märka att en person mår psykiskt dåligt?
  • Vad kan man göra då?
  • Är det något man absolut inte ska göra?
  • Vart vänder man sig?

Dessa frågor och mycket annat får man lära sig vid de utbildningar som finns tillgängliga. 

Inom socialtjänsten och sjukvården finns instruktörer som kan hjälpa till med utbildningsinsatser. Även en del brukarorganisationer ordnar utbildningar.

Nedan följer en redovisning av aktuella utbildningar: 

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid)

Instruktörer för MHFA finns inom sjukvård och socialtjänst i hela Örebro län. MHFA finns för olika målgrupper ungdomar, vuxna och äldre. Tanken är att instruktörerna ska erbjuda utbildningar inom sina respektive organisationer/arbetsplatser.

Det finns också instruktörer vid några av de brukarorganisationer som arbetar för personer med psykisk ohälsa.

Kontaktperson MHFA norra länsdelen

Jenni Remes

Kontakperson MHFA västra länsdelen

Anna Thalén

Kontaktperson MHFA Örebro

Sara Gustavsson

Kontaktperson MHFA Södra länsdelen

Sofie Hedberg

Kontaktperson MHFA brukarorganisationer

Elin Branhammar, (H)järnkoll

Utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa arrangeras runt om i länet i egna organisationer och med mixade grupper i samarbete.

AOSP - Akut omhändertagande av suicidbenägen person

Utbildning vänder sig först och främst till "blåljuspersonal" (ambulans, polis och räddningstjänst). Det finns också en variant på AOSP som vänder sig till allmänheten.

SPISS - Suicidprevention i svensk sjukvård

Utbildningen är framtagen av Region Skåne och finns tillgänglig via Region Skånes webbplats:

www.regionskane.se/spiss 

Psyk-e bas - suicid

Utbildningen vänder sig till sjukvårdspersonal eller andra som möter suicidnära personer i sitt arbete. Utbildningen bygger på studiecirkelkonceptet och består av inspelade föreläsningar och rollspel. Till filmerna hör också instruktioner och diskussionsfrågor att ta upp i arbetsgruppen.

Information om kurserna

Om du vill veta mer om någon av utbildningarna inom suicidprevention är du välkommen att kontakta Lise Bergman Nordgren.

Kontakter

Johanna Bernström Högblom

Regional samordnare för suicidprevention för Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 januari 2023