Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Statistik

Suicid kan ses som en psykologisk olyckshändelse som berör både individ och omgivning. I Örebro län händer det nästan varje vecka att en medborgare dör på grund av suicid eller misstänkt suicid. I Sverige sker det ungefär 1500 suicid under ett år.

Socialstyrelsen har en databas med information från Sveriges regioner avseende dödsorsaker (Dödsorsaksregistret). I denna kan vi se att Örebro län under 2021 förlorade 34 personer i säkert fastställda suicid. Räknar vi in de fall där man är osäker på om suicid var syftet, är det totalt 45 personer. Fortfarande är det männen som är i majoritet avseende suicid i länet, med 24 av 34 säkerställda suicid under 2021.

Örebro län har ett dödstal (antal döda i suicid per 100 000 invånare) på ungefär 11. År 2021 beräknas dödstalet för säkerställda suicid i hela riket vara ungefär 16.7 för män och 6.8 för kvinnor. För Örebro län är motsvarande siffror 15.6 för män och 6.6 för kvinnor. Länet ligger alltså strax under riksgenomsnittet för året. I diagrammet nedan redogörs för dödstalet i länet under perioden 2015 – 2021.

Av de granskningar som vårdgivarna gör ser vi att många inte varit i kontakt med sjukvården innan den tragiska händelsen. Varje suicid ska granskas i en internutredning för att ge en kunskap om vad som föregått dödsfallet och ge underlag för bedömning av behov av åtgärder för att minska risk för nya suicid.

 

 

Diagram över dödstalet i länet under perioden 2015 – 2021.

Kontakter

Johanna Bernström Högblom

Regional samordnare för suicidprevention för Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 januari 2023