Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Njur/uretärsten

 

Vid klar klinisk misstanke på njur- eller uretärstenskolik bör patienten primärt smärtstillas (som rutin antiflogistika, t ex Diklofenak supp går oftast bra). Därefter skall patienten skickas på akut CT utan kontrast med svar till akutmottagningen (OBS! ej efter 22.00, USÖ - undantag avstängd pyelit). Bifoga alltid akutremiss till urologen/kirurgen där uppgift om klinik och smärtlindring framgår.

Uretärstenar som ej beräknas avgå spontant behandlas numera så snart urologen kan.

Metabolisk njurstensutredning utförs på njurmedicinska kliniken och remiss kan i dessa fall gå direkt dit.

Did the content help you?

Last updated: Monday, April 12, 2021