Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

FIMOSIS

Sammanväxningar
Hos 95 % av nyfödda pojkar kan man inte dra tillbaka förhuden. Detta beror på att förhuden sitter fast mot ollonet via fysiologiska sammanväxningar.  Kan man se ollonet på en nyfödd pojke föreligger oftast en hypospadi. Gradvis sker en keratinisering av inre förhudsbladet under de första åren, vid skolstarten kan de flesta pojkar dra tillbaka förhuden. Hos en del pojkar kan sammanväxningarna finnas kvar upp i tio- till tolvårsåldern, har de inga besvär kan man avvakta. Man skall inte dra tillbaka förhuden under småbarnsåren, det är inte förrän pojken kommer i puberteten som han måste börja hålla rent under förhuden.

Symtom
Förhuden kan blåsa upp sig som en ballong vid vattenkastning, det beror på att urinen först stannar kvar i utrymmet innanför förhuden som då spänns ut, innan urinen rinner ut genom den trånga öppningen. Det är inget att oroa sig för, och är inte i sig ett skäl till behandling.  Om förträngningen orsakar infektioner mellan förhud och ollonet måste man få behandling.

Fysiologisk fimosis
Öppningen, där den synliga förhuden möter inre förhud, kallas också för omslagsrand. Om en sådan trång förhud dras tillbaka bildas det en sorts mjuk ”tratt”. Den inre förhuden liksom "bullar" fram en aning. Detta är mycket vanligt hos de mindre pojkarna, upp till mellan fyra och fem års ålder, och ska inte behandlas om det inte ger besvär.


Äkta förhudsförträngning
Om omslagsranden blivit hård och inte längre är töjbar vitnar den när man försöker dra tillbaka förhuden. Detta är en äkta förhudsförträngning, fimosis, som egentligen är en ärrbildning i omslagsranden.
Det kan finnas flera orsaker till att det har bildats ärr. En orsak är att man har försökt dra tillbaka förhuden på den lilla pojken och då råkat få små sprickor i omslagsranden. När dessa sprickor läker bildas ärr och förhuden blir hårdare och inte lika töjbar som normalt. En annan orsak till ärrbildningen kan vara att pojken har haft infektioner i området.

Kortisonbehandling
En trång, men mjuk förhud behandlas bara om pojken haft symtom. Oftast har de haft lindriga infektioner som kunnat akutbehandlas med spolningar. Efter der skedet rekommenderas behandling med kortison. Vi skriver ut recept på kräm Elocon® som man skall smörja till kvällen i 8 veckor. Man drar tillbaka förhuden så långt det går och smörjer in ett tunt lager salva på den trånga ringen.
Salvan är endast ett hjälpmedel. Pojken ska också försöka töja förhuden varje dag utan att det gör ont och utan att det blir små sprickor.
Om en pojke i skolåldern inte har besvär finns ingen anledning att behandla.
Utebliven effekt av kortison behandling
Om omslagsranden är trång på grund av ärr, och det inte hjälper med salvan, kan det behövas en liten operation. På barn görs operationen alltid i full narkos. Oftast räcker det med dorsalincision där man gör ett snitt genom yttre bladet av förträngningen på längden och sedan syr ihop på tvären och på så sätt får en ökad omkrets. Om detta inte räcker till görs en omskärelse där större delen av förhuden tas bort. Ollonet kommer därefter att alltid ligga bart och synligt.

Remiss
Innan remiss skrivs för operation ska kortisonbehandling prövats enligt ovan om det inte föreligger några andra speciella skäl mot detta.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 7, 2021