Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Canceranmälan

Canceranmälan görs i Eyedoc blankett SoSB37113. Anmälan om tumörliknande tillstånd (Malignt melanom har separat blankett)

Did the content help you?

Last updated: Thursday, June 30, 2022