Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Barn- och ungdomspsykiatrin

Överenskommelsen omfattar i första hand samverkan kring barn och unga men ambitionen är att den i en framtida revidering ska integreras i den övergripande överenskommelsen som avser vuxna.

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 11, 2021