Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Handiprogram och MEMOplanner - produktutbildning

Utbildning till arbetsterapeuter som förskriver hjälpmedel för kognitivt stöd.

Tue 23 Apr 2024
09:00 - 12:00
Centrum för hjälpmedel, Propellervägen 14, Örebro, Entré 3
Add to my calendar

Handi One G2 beskuren.png         Screenshot_20190717-104555_Handi.jpg

Kursinnehåll

Inom produktgrupp Elektronisk kalender, avancerad, finns MEMOplanner och de olika Handiprogrammen. Kursen har formen workshop där du själv är aktiv. Vi går igenom: 

  • Olika anpassningar
  • Skapa och redigera i kalender
  • Använda stödfunktioner 
  • Skapa och använda mallar för checklistor och timer

Efter kursen ska du känna till

  • Hur patienten kan använda sig av en elektronisk kalender som kognitivt stöd
  • Möjligheter och begränsningar med hjälpmedlen
  • Rutiner vid förskrivning/konsultation

Tid

 09:00-12:00

Kursavgift

Ingen avgift

Kontakt

Christina Jendeberg

Hjälpmedelskonsulent

Åsa Karlsson

Hjälpmedelskonsulent

Bild på två telefoner, en med stora ikoner ioch en med kalendervy.