Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

AKUTA BUKSMÄRTOR
Anamnes
· Tidigare sjukdomar · Kräkningar · Blod eller slem i avföring
· Sjukdomar i omgivningen · Feber, · Smärttyp duration
· Illamående · Obstipation · Koppling till functiones naturales
· Nattliga smärtor · Diarré · Nattliga diarréer

Kroppsundersökning
Palpera buk med lätt flekterade ben. Spädbarn är ofta lätt att palpera om man håller sin fria hand i barnets knäveck och flekterar barnets ben i höftleden. Inspektera analområdet först: se om sprickor/fissurer, hudflikar eller irritation. Rektalpalpation! Lillfinger (kan vara för stort – var försiktig) hos spädbarnen. Rektalpalpation avslöjar förutom ömhet också utfyllnader, obstipation och blodiga avföringar.

Rutinlab
Hb, CRP, urintestremsa, längd och vikt.

 

BUKSMÄRTOR SOM DOMINERANDE SYMTOM
Appendicit
Illamående, anorexi, feber. Ömhet över MB kan skifta beroende på appendix läge. Smärtvandring.

Inklämt bråck
Kraftiga buksmärtor, blir intermittenta. Inspektera bråckportar vid akut buk. Om ej enkel reponering, remiss till kirurg akut.

Torkverad testikel eller torkverad Morgagnis hydatid
Svullnad i pungen, akuta smärtor. Akut remiss till kirurg för bedömning.

Ileus
Intermittent smärta, kräkning, uppdriven buk, ingen gaspassage. Akutremiss till kirurg.

Invagination
Lömskt! Skall alltid misstänkas vid intermittenta buksmärtor hos barn från 3 månader till 3 år. Klassikt: Intervallskrik eller smärtor i regelbundna intervaller. Barnet kan vara helt opåverkat mellan smärtattackerna. Ibland kräkningar, någon gång palpabel buktumor. I början av förloppet kan man finna en i stort sett mjuk buk. Senare tillkommer ileusbild. OBS! Spädbarn kan ibland reagera med intermittent blekhet och slöhet i stället för smärtor. Vid minsta misstanke på invagination: Akutremiss till barnklinik för bedömning.

UVI
Kan ge buksmärtor. Vita i urinen kan förekomma vid appendicit, vulvit och viros.

Andra orsaker till akuta buksmärtor
Pneumoni (i synnerhet basal), oesofagit, ÖLI, viros, meningit, gastroenterit, obstipation. Gallsten och njursten förekommer men sällsynt. Urinvägshinder, hydronefros, diabetes, intoxikation. Inflammatorisk tarmsjukdom

Navelkolik/psykosomatiska buksmärtor
Förskolebarn och skolbarn. Noggrann undersökning. Labutredning. Eventuellt vidare till barnläkare för utredning. Psykisk orsak till buksmärtorna får inte fastställas innan somatisk orsak säkert uteslutits.
OBS: Vid minsta tveksamhet avseende diagnostik vid akut buksjukdom hos barn skall barnet remitteras akut till barnläkare eller kirurg.

 

KRÄKNINGAR SOM DOMINERANDE SYMTOM
Gastroenterit
Se Akut gastroenterit.

Cykliska acetonemiska kräkningar
Oupphörliga kräkningar i 1-3 dygn. Ketos och acetondoft. Inläggningsfall.

Pylorusstenos
Gradvis tilltagande kräkningar från 2-4 veckors ålder. Så småningom kaskadartade kräkningar. Ökar dåligt i vikt eller går ner i vikt. Kontakta barnläkare vid misstanke på pylorusstenos.

 

DIARRÉ SOM DOMINERANDE SYMTOM
Gastroenterit
 Akut gastroenterit

 

LÅNGDRAGNA BUKSMÄRTOR
Alla barn har stundtals ont i magen, men har sällan behandlingskrävande somatisk sjukdom. Somatisk komponent är vanlig samtidigt och psykologiska faktorer spelar ofta stor roll.

Vanliga orsaker
· Enterit- och postenteritsymtom
· Obstipation
· Funktionella buksmärtor såsom navelkolik
· Flertalet sjukdomar som ger buksmärta hos vuxna finns även hos barn.

Utredning
· Anamnes
· Status
· Tillväxtkurva
· Hb, CRP, TPK
· Gluten-serologi: tTG, hos barn <3 års ålder även gliadinantikroppar
· Urintestremsa (färskt mittstråleprov, minst 2 timmars blåsinkubation)
· B-glukos
· Faeces-odling, ev tropikfaeces

Vid oklar diagnos eller långdragna besvär konsultation/remiss barnläkare.

Behandling och uppföljning
· Upprepade bedömningar
· Kontinuitet
· Funktionella besvär vanliga
· Försök med bulkmedel en längre tid
· Försök med laktosreducerad kost några veckor
· Psykologiskt omhändertagande. Överväg kontakt med barnläkare, skolhälsovården, sociala myndigheter etc.

Vårdnivå och remittering
Överväg remiss till Barn och ungdomsmedicinmottagning
· Nattliga smärtor
· Mycket kräkningar eller betydande dyspepsi
· Blod i avföringen eller blodiga kräkningar
· Dålig viktuppgång/viktnedgång
· Nedsatt allmäntillstånd
· Långvariga återkommande uttalade besvär
· Mycket stark oro hos barn eller föräldrar
· Definierad sjukdom som är "pediatrisk" (tex celiaki, komjölksintolerans el IBD)
  Atypiska buksmärtor-smärtor längre bort från naveln, utstrålning uppåt bröstkorg eller nedåt, bakåt ryggen.
  Allmänna åtgärder hjälper inte-enkla prover normala, barnet växer och ger inget sjuk intryck men ingen effekt av       enkla stöd och råd

Överväg remiss till BUP
Vid misstanke på depression (där buksmärtor eller huvudvärk kan vara ett delsymtom)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 oktober 2020