Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårdcentralerna i närsjukvårdsområde Örebro och söder

Närsjukvårdsområde Örebro och Närsjukvårdsområde söder samordnas via en gemensam stab under samma områdeschef.

Vårdcentraler i Örebro

I närsjukvårdsområde Örebro finns elva vårdcentraler varav en i Odensbacken och resterande i olika delar av Örebro. Tillsammans tar omkring 880 medarbetare hand om den första linjens vård för omkring 164 000 invånare i Örebro och Lekebergs kommuner.

I området finns även tre privat drivna vårdcentraler, dessa finns i Haga, Lekeberg och Vivalla/Lundby.

Vårdcentraler i södra länsdelen

I närsjukvårdsområde söder finns tre vårdcentraler – i Askersund, Hallsberg och Kumla. Tillsammans tar omkring 180 medarbetare hand om den första linjens vård för omkring 49 000 invånare i södra länsdelens kommuner. I Pålsboda finns även en privat driven vårdcentral.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 december 2020