Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vårdcentralerna i närsjukvårdsområde norr

I norra Örebro län finns sex vårdcentraler fördelat på sju orter. Tillsammans tar omkring 200 medarbetare hand om den första linjens vård för omkring 46 000 invånare i de fyra kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Hällefors.

Närsjukvårdsområde norr

Region Örebro län är organiserat i fyra närsjukvårdsområden där Närsjukvårdsområde norr betjänar invånarna i följande kommuner: 

  • Lindesbergs kommun
  • Ljusnarsbergs kommun
  • Nora kommun
  • Hällefors kommun

I närsjukvårdsområde norr ingår Lindesbergs lasarett, vårdcentralerna i de ingående kommunerna och (vad mer?)

Vårdcentralerna i Närsjukvårdsområde norr

Vårdcentralerna i närsjukvårdsområde norr är i viss grad beroende av hyrläkare, förutom Hällefors där läkarbemanningen är god.

Vårdcentralerna är belägna med varierande avstånd till sjukhusvård. För de enheter som är belägna långt från sjukhuset innebär det att man ---- (Lisa och Ulrica formulera ngt bra om detta?)

Hos oss arbetar vi såväl med sköterskeledda egna mottagningar, som i team över professionsgränserna.

Vårdcentralerna har en god telefontillgänglighet. Vi får även goda omdömen i nationella patientenkäter.

Vårdcentralerna har i stor utsträckning samverkan mellan varandra, men även god samverkan med verksamheter på sjukhusen, framför Lindesbergs lasarett. 

Vårdcentralerna har även tät samverkan med kommunernas vård –och omsorg när det gäller exempelvis planering av vård för patienter som skrivs ut från sjukhus.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 december 2020