Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårdcentraler och primärvårdsenheter i Örebro län

Basen i hälso- och sjukvården består av vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sjukvårdsrådgivning. Här finns den vård som är vanlig i befolkningen, ofta återkommande och behöver finnas nära patienten.

Provtagning på patient på Kopparbergs vårdcentral

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 augusti 2023