Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nationell MDK Peniscancer

Sedan 2015 är Urologiska kliniken USÖ, tillsammans med Urologiska kliniken i Malmö, en nationell enhet för peniscancerkirurgi. Samtliga nyupptäckta peniscancerfall och recidiv ska anmälas till nationell multidisciplinär konferens (MDK) som hålls digitalt en gång i veckan via Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Tidpunkt: måndagar kl 14.45-15.45

Representation:

  • urolog
  • dermatolog
  • onkolog
  • patolog
  • radiolog

Remisstöd nationell MDK peniscancer

Varje region ansvarar för sina patienter och konferensen är i enlighet med vårdprogrammet öppen för samtliga sex sjukvårdsregioner.

Regionala centrum för peniscancer i Sverige är också välkomna att delta (Umeå, SÖS, Örebro, Linköping, Göteborg och Malmö).

Samtliga urologiska, onkologiska och dermatologiska kliniker, inklusive privatpraktiserande, kan remittera till nationell MDK, i första hand via sitt regionsjukhus alternativt direkt till en nationell vårdenhet för peniscancer (Malmö eller Örebro) som sedan sätter upp patienten till ronden.

Anmälan

Anmälande läkare fyller i relevant klinisk information om allmäntillstånd, övriga sjukdomar och utredning.

Anmälan skickas avidentifierad via e-post, se anmälningsblankett.

I anmälan fyller du i information om vilka undersökningar som ska demonstreras, röntgenavdelning och tidpunkt för undersökning.

Anmälande sjukhus ansvararar för att röntgenbilder länkas till Röntgen USÖ senast onsdag kl 12.00 veckan före konferensen. Röntgenutlåtande faxas till 019-602 50 74.

I anmälningsremissen bör det tydlig formuleras en fråga till radiolog vad det är som önskas från demonstrationen dvs. lokalisation av metastas, storlek, progress, regress under behandling osv.

Konferensadministratörer på USÖ skriver demonstrationsremisser för undersökningar till Röntgenkliniken

Anmälande sjukhus ansvarar för att preparaten skickas till:
Patologen, Universitetssjukhuset, 701 85 Örebro.

I anmälan ska det tydligt formuleras en fråga till patolog om vad som ska eftergranskas/förevisas.

Fotografier ska om möjligt visas från anmälande sjukhus under själva ronden.

Har man inte teknisk möjlighet till detta ska bilder delas via en lagringsyta som endast konferensadministratörer i Örebro har tillgång till.

OBS! Ingen avisering sker att filer laddats upp, kontakt måste tas med koordinator för att meddela att bilder finns att hämta. 

Till lagringsytan för MDK peniscancer

Kontakter

Elin Sjödin

Medicinsk vårdadminstratör

Sanna Skogsberg

medicinsk vårdadministratör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 augusti 2021