Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Råd och rekommendationer vid dentoalveolär kirurgi på antikoagulationsbehandlade patienter

Handläggning av antikoagulationsbehandlade patienter vid dentoalveolärkirurgi.

Många antikoagulationsbehandlade patienter dosmodifieras rutinmässigt av PK-mottagningen. Även vid dosmodifiering måste sårytorna täckas med ev. kollagen typ Lyostypt eller Surgicel och sutureras.

Handläggning vid bibehållen antikoagulationsbehandling.

Instruktioner

 1. Oförändrad Waranmedicinering. Om patienten även medicinerar med trombocytaggretationshämmare t.ex. ASA kan även denna medicinering bibehållas.
 2. Operationsdagen nytt PK/INR-prov. Patienterna kan operereras upp till INR 3,0. Vid INR utanför terapeutiskt intervall kontaktas PK-mottagningen.
 3. Antibiotikaprofylax till klaffopererade och liknande patienter se vårdrutin för detta.

Vid operation

 1. Lokalanestesi.
 2. Ingrepp med lambåteknik och primärsuturering är att föredraga.
 3. Ev. spolning av sårytorna med 5 % tranexamsyrelösning.
 4. Sårytorna utfylls med hemostatikum av kollagen typ Lyostypt eller Surgicel (cellulosa).
 5. Suturering. God hemostas skall uppnås.
 6. Analgetika administration: 1 g Alvedon® postop.
 7. Pat kvarsitter 1 tim med kompression över sårområdet. Om blödning efter 1 tim kompletterande suturering och komplettering av resorberbart hemostatikum i såret.
 8. Sårområdet skall ej belastas med protes de första 10 dagarna.
 9. Suturtagning ca 10 dagar postop.
 10. Ev. munsköljning med 4,8 - 5 % tranexamsyrelösning (Cyklokapronlösning®) 3 - 4 ggr per dag i 7 dagar.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2022