Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Käkkirurgiska sektionen

Käkkirurgiska sektionen ingår i Verksamhetsområde huvud- hals- och plastikkirurgi. Vi bedriver högspecialiserad och specialiserad käkkirurgi och vård med ett fokus på utveckling, forskning och utbildning. Inom sektionen finns två specialiteter; käkkirurgi och orofacial medicin.

Inom verksamhetens två enheter finns specialister i käkkirurgi, specialister i orofacial medicin, ST-tandläkare och tandhygienister.

Käkkirurgi

Inom verksamheten för käkkirurgi utför vi kirurgisk behandling av tänder och tandrelaterade sjukdomar, implantatbehandling samt tand- och käkskadebehandling. Vi utför även korrektion av käkställningsfel, käkledskirurgi, käkrekonstruktioner samt smärtutredningar.

Enheten för käkkirurgi bedriver vård inom samtliga områden som tillhör specialeteten käkkirurgi. Vård ges till både inom- och utomlänspatienter. Enheten har ständig käkkirurgisk jour.

Orofacial medicin

Orofacial medicin/sjukhustandvård omhändertar och behandlar patienter vars medicinska säkerhet äventyras och vars allmäntillstånd avsevärt försämras om det odontologiska vårdbehovet inte tillgodoses, liksom patienter med svår akut eller kronisk sjukdom, komplexa sjukdomstillstånd, och/eller med omfattande funktionsnedsättningar samt patienter med gravt nedsatt autonomi som har omfattande utrednings- och behandlingsbehov.

Samverkan

Vi har ett nära samarbete med Folktandvårdens specialistkliniker samt ett flertal av sjukhusets verksamheter, främst öron-, näs- och halssektionen, plastikkirurgsektionen och onkologiska kliniken.

Verksamheterna ingår i Centrum för huvud- och halsonkologi, där behandling av huvud- och halstumörer samt käk- och ansiktsrekonstruktioner utförs.

Chef för verksamhetsområde huvud- hals- och plastikkirurgi

Payam Ceghafi

Remisser

Är du privat vårdgivare eller vårdgivare från en annan region skickas remiss per post till:

Käkkirurgiska sektionen
VO Huvud, hals - och plastikkirurgi
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Forskning och utvecklingsarbete bedrivs i samarbete med bland annat Örebro Universitet.

Verksamhetsområdets forskningsprojekt hittar du i vår forskningsdatabas.

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

Käkkirurgen bedriver en omfattande utbildningsverksamhet med bl.a. specialistutbildning i oral kirurgi, sidoutbildning för blivande specialister inom angränsande odontologiska och medicinska specialiteter samt kurser och seminarier för allmäntandläkare och läkarstuderande. Forskning och utvecklingsarbete bedrivs i samarbete med bland annat Örebro Universitet.

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022