Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbildning för företagssjuksköterskor

Arbets- och miljömedicin har ett aktivt samarbete med Örebro universitet och medverkar i de olika delkurserna som ingår i programmet. Delkurserna ges även som enstaka kurser.

Utbildningen sker inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot företagssjuksköterska, 60 hp.

Målgrupp för programmet

Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och är intresserad av att få specialistsjuksköterskeexamen inom området företagshälsovård med möjlighet till fortsatt utbildning för mastersexamen.

Delkurserna vänder sig förutom programstudenter även till andra yrkesgrupper som vill fördjupa sig i ämnet.

Kontakter

Annette Ericsson

Företagssjuksköterska

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2020