Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Medicinkliniken Lindesbergs lasarett

Medicinkliniken är lasarettets största klinik och arbetar inom många olika verksamheter. Till oss får den komma som har till exempel diabetes, hjärtsjukdom, lungsjukdom eller drabbats av stroke.

Vi har ett trettiotal vårdplatser och cirka 170 anställda.

Verksamheten omfattar vårdavdelning, medicinmottagning, dialysmottagning och paramedicinska teamet (sjukgymnastik, arbetsterapi, dietist, kurator, rehabiliteringsbassäng och dagrehabilitering)

Vår vårdavdelningen är indelad i fyra sektioner:

  • Sektionen för allmän internmedicin
  • Sektionen för stroke
  • Sektionen för infektion/lungmedicin
  • Sektionen för kardiologi

Vår målsättning

Vår målsättning är hälso- och sjukvård utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv, liksom utveckling och utbildning för att garantera våra patienter en säker vård.

Våra framgångsfaktorer/fokusering:

Närhet: Våra patienter ska uppleva att vi är lätta att få kontakt med när behovet uppstår.

Förbättringskraft: Vi har en vilja att kontinuerligt förbättra vår verksamhet.

Tillgänglighet: Våra patienter har nära till kompetent och empatisk personal, vårdprocesserna är korta och kostnadseffektiva.

Läkare undersöker patient

Avdelningschef Dialysmottagningen Lindesbergs lasarett

Anne Bergman

Avdelningschef Medicinmottagningen Lindesbergs lasarett

Carina Romlin

Avdelningschef Paramedicinsk enhet, Lindesbergs lasarett

Kristina Härder

Verksamhetschef

Rebecca Oscarsson

Telefonnummer

0581-850 00

I mån av plats kan utomlänspatienter erbjudas gästdialys på våra tre sjukhus i Region Örebro län. Vid en gästdialys tillhandahåller vi de läkemedel som behövs för att genomföra dialysen. Innan vi kan ge dialys behöver vi ett ifyllt gästdialysformulär.

Det är vårdgivaren som fyller i formuläret och som i förväg kontaktar den mottagning där patienten ska få gästdialys för rapportering och provtagningsrutiner. Patienten som önskar gästdialys tar med ifyllt formulär till sitt bokade besök hos oss.

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

Kliniken välkomnar studerande och tillhandahåller platser för praktik och utbildning. 

Det finns också möjlighet att hospitera på våra mottagningar.

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Kontaktperson för AT- och ST-läkare

Karolina Prytz

Speciallistläkare

Utbildningsansvarig läkarstuderande termin 6 och 9

Linnea Qvarnström

Specialistläkare

Viktor Junaeus Magnusson

Specialistläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 juli 2022