Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Medicinkliniken, Karlskoga lasarett

Medicinkliniken bedriver såväl akut som planerad utredning, behandling och rehabilitering samt ger god omvårdnad.

Verksamheten omfattar en vårdavdelning med två enheter, medicinmottagning, rehabiliteringscentrum, fysiologmottagning, dialysmottagning samt en njurmedicinsk mottagning. 

Vid kliniken finns mobilt närsjukvårdsteam och mobilt stroketeam. Hos oss finns även en administrativ enhet med medicinska vårdadministratörer.

Vård i samråd med patienten

Så långt det är möjligt utformar och genomför vi vården i samråd med patienten. Det humanistiska inslaget i sjukvården prioriteras och kliniken deltar aktivt i arbetet med lasarettets etiska plattform.

Karlskoga lasarett

Verksamhetschef Karlskoga lasarett

Ulrica Hyvönen

Läkarchef medicinkliniken, Karlskoga lasarett

Ahmed Hamza Hameed

Enhetschef fysiologmottagningen

Charlotta Håkansson

Enhetschef medicinavdelning, stroketeamet och strokemottagningen

Anette Jakobsson

Enhetschef rehabiliteringscentrum och logopedmottagningen

Anette Jansson

Kliniksamordnare

Lena Mileraux

Enhetschef medicinmottagningen och AK-mottagningen

Viktoria Lindberg

Enhetschef dialysmottagningen och njurmedicinska mottagningen

Anne Bergman

Mobila stroketeamet

Telefonnummer

0586-660 00

AK-mottagningen är en del av medicinmottagningen. Till vår AK-mottagning kommer patienter som behandlas med koagulationshämmande (blodförtunnande) läkemedel.

AK-mottagning, Karlskoga lasarett (regionorebrolan.se)

Dialysmottagningen tar emot patienter från i huvudsak västra Örebro län som behöver hjälp med att rena sitt blod. Mottagningen har 14 platser för bloddialysbehandling. Vid varje dialys ansvarar en sjuksköterska för behandlingen. Vid behov finns också möjlighet att träffa ansvarig läkare. Tillgång finns även till dietist, kurator och sjukgymnast. 

Samverkan sker med dialysmottagningarna i Örebro och Lindesberg. Gästdialyspatienter är välkomna i mån av plats.

Vi tar även emot studenter, både i form av studiebesök och daghospitering.

Dialysmottagningen, Karlskoga lasarett (regionorebrolan.se)

 

I mån av plats kan utomlänspatienter erbjudas gästdialys på våra tre sjukhus i Region Örebro län. Vid en gästdialys tillhandahåller vi de läkemedel som behövs för att genomföra dialysen. Innan vi kan ge dialys behöver vi ett ifyllt gästdialysformulär.

Det är vårdgivaren som fyller i formuläret och som i förväg kontaktar den mottagning där patienten ska få gästdialys för rapportering och provtagningsrutiner. Patienten som önskar gästdialys tar med ifyllt formulär till sitt bokade besök hos oss.

På fysiologmottagningen utförs undersökningar för att bedöma funktionen på bland annat hjärta, lungor, vissa kärl och hjärna. 

Fysiologmottagningen, Karlskoga lasarett (regionorebrolan.se)

Logopedmottagningen är en del av rehabiliteringsenheten vid Karlskoga lasarett. Vi utreder och behandlar personer med sjukdomar och störningar gällande röst, tal, språk, kommunikation och sväljning.

Inom Region Örebro län samarbetar vi mellan de tre sjukhusen i Karlskoga, Lindesberg och Örebro.

Remissförfarande vid misstanke om dyslexi, dyskalkyli eller tal- och språkstörning

Logopedmottagningen Karlskoga lasarett (regionorebrolan.se)

Logopedmottagningen Lindesbergs lasarett (regionorebrolan.se)

Logopedmottagningen Universitetssjukhuset Örebro (regionorebrolan.se)

Inom medicinkliniken vid Karlskoga lasarett finns två vårdavdelningar. Vårdavdelningarna har olika inriktningar.  

På medicinavdelningarna sker omhändertagande av patienter

  • med livshotande akuta sjukdomar,
  • med svåra kroniska sjukdomar,
  • som utreds för olika sjukdomstillstånd,
  • som är i behov av rehabilitering,
  • som är i behov av palliativ (lindrande) vård.

Medicinavdelning 1, Karlskoga lasarett (regionorebrolan.se)

Medicinavdelning 2, Karlskoga lasarett (regionorebrolan.se)

Vår mottagning är en specialistmottagning för olika internmedicinska sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, blodsjukdomar, mag-tarm sjukdomar och diabetes.

Medicinmottagningen, Karlskoga lasarett (regionorebrolan.se)

Till vår mottagning remitteras patienter med olika grader av njursvikt för besök hos njurspecialist eller sjuksköterska. 

Vi planerar och genomför utredning inför njurtransplantation samt förbereder inför eventuell bloddialys. Vi utför även långtidsregistrering av blodtryck.

Vår mottagning finns på dialysmottagningen.

Njurmedicinska mottagningen, Karlskoga lasarett (regionorebrolan.se)

Rehabiliteringscentrum på Karlskoga lasarett ansvarar för rehabilitering för patienter som vårdas och behandlas på sjukhusets avdelningar och mottagningar.

Här arbetar arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, rehabassistenter, sjukgymnaster och undersköterskor i team. Vi har även viss verksamhet inom öppenvården.

Rehabiliteringscentrum, Karlskoga lasarett (regionorebrolan.se)

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

Kliniken välkomnar studerande och tillhandahåller platser för praktik och utbildning. 

Det finns också möjlighet att hospitera på våra mottagningar.

Välkommen att kontakta studentansvarig. 

 

Studentansvarig dialysmottagningen och njurmedicinska mottagningen

Kerstin Lymar

Sjuksköterska

Lisa Ennefors

Sjuksköterska

Studentansvarig fysiologmottagningen

Marie Hillver

Biomedicinsk analytiker

Studentansvarig medicinavdelning

Viktoria Olsson

Sjuksköterska

Tove Jävfert

Sjuksköterska

Annika Vähkari

Undersköterska

Sara Hammel

Sjuksköterska

Caroline Persson

Klinisk kvalitetsundersköterska

Studentansvarig medicinmottagningen

Viktoria Lindberg

Avdelningschef

Lenita Sandström

Undersköterska

Studentansvarig rehabiliteringscentrum

Siri Edströmer

Arbetsterapeut

Logopedmottagningen KGA

Yvonne Rinkeholt Kilström

Logoped 

Studentansvarig administration

Rebecca Wiendl

Medicinsk vårdadministratör

Madelene Rosengren

Medicinsk vårdadministratör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 februari 2023