Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

MEMOplanner - Produktutbildning kognition

Utbildning för förskrivare av kognitivt stöd

tor 02 dec 2021
09:00 - 12:00
Centrum för hjälpmedel - Propellervägen 14, Örebro - Entré 2
bild memoplanner

Kursinnehåll

MEMOplanner är ett stationärt tids- och planeringshjälpmedel. MEMOplanner ger struktur och påminnelser om vad som ska hända under dagen. Utvalda funktioner går att få med sig via mobil via appen MEMOplanner Go. På kursen får du information om vilka funktioner som finns i MEMOplanner och hur de kan anpassas och användas som kognitivt stöd.

Efter kursen ska du känna till

  • Hur patienten kan använda sig av MEMOplanner som kognitivt stöd
  • Möjligheter och begränsningar med hjälpmedlet

Övriga upplysningar

Sara Säterstam från Abilia håller i utbildningen. Anmäl dig också gärna till utbildning i webtjänst myAbilia.

Kursavgift

Ingen avgift

Kontakt

Christina Jendeberg

Hjälpmedelskonsulent

Åsa Karlsson

Hjälpmedelskonsulent