Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

1Mall kurs CFH

Utbildning för förskrivare av XXX

ons 01 apr 2020
00:00 - 00:00
Illustration XXX

Illustration: Majsan Sundell

Kursinnehåll

Vanligen löpande text.

Här ska det också framgår om kusren en föreläsning, workshop, varvat teori och mekning.

Om en säljare är med skrivs det också här. Men inga personnamn bara "säljare från XXX".

Om säljaren ska vara med som kontaktperson i kontaktpersonsfältet så läggs den in under Block/För alla webbplatsr/Block/Kontakter/Hälso- och sjukvårdskontakter/Externa kontakter. CFH har en egen kontaktmapp.

Efter kursen ska du känna till

  • hur.... här skriver vi i punktform

Tid

XX:XX - XX:XX eller XX:XX - XX:XX

Skrivs här om det är två utbildningstillfällen samma dag. Är det en tid framgår den i fältet högst upp som blir grönt.

Kontakt