Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Handiprogram och MEMOplanner - produktutbildning

Utbildning till arbetsterapeuter som förskriver hjälpmedel för kognitivt stöd.

tis 28 mar 2023
09:00 - 12:00
Centrum för hjälpmedel, Propellervägen 14, Örebro, Entré 3

Handi One G2 beskuren.png         Screenshot_20190717-104555_Handi.jpg

Kursinnehåll

Inom produktgrupp Elektronisk kalender, avancerad, finns MEMOplanner och de olika Handiprogrammen. Kursen har formen workshop där du själv är aktiv. Vi går igenom: 

  • Olika anpassningar
  • Skapa och redigera i kalender
  • Använda stödfunktioner 
  • Skapa och använda mallar för checklistor och timer

Efter kursen ska du känna till

  • Hur patienten kan använda sig av en elektronisk kalender som kognitivt stöd
  • Möjligheter och begränsningar med hjälpmedlen
  • Rutiner vid förskrivning/konsultation

Tid

 09:00-12:00

Övriga upplysningar

Anmäl dig också gärna till eftermiddagens utbildning i webbtjänst myAbilia. MyAbilia är en webbtjänst där MEMOplanner, Handiprogrammen och CaryBase kan hanteras på distans av stödperson.

Kursavgift

Ingen avgift

Kontakt

Christina Jendeberg

Hjälpmedelskonsulent

Åsa Karlsson

Hjälpmedelskonsulent

Tecknad bild på surfplatta och mobiltelefon som visar tydligt schema och stora ikoner. Illustration av Majsan Sundell.