Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vid misstanke om testistorsion skall patienten omedelbart remitteras för urologisk bedömning.

Did the content help you?

Last updated: Monday, April 12, 2021