Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetsområde ögon, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Verksamhetsområde ögon i Örebro är en av landets fem största ögonverksamheter. Den är uppdelad i en medicinsk och en kirurgisk enhet. Kliniken har en stor öppenvårdsverksamhet med ett stort patientflöde.

Ögonoperation

Verksamhetsområdet kännetecknas sedan lång tid av en framstående högspecialiserad ögonsjukvård framför allt inom näthinne- och hornhinnesjukdomar. Universitetssjukhuset i Örebro har egen hornhinnebank för omhändertagande av donerade hornhinnor som sedan kan användas för transplantation.

Högspecialiserad vård

Vi är en toppmodern ögonklinik med bland annat operationsmikroskop med inbyggd OCT och 3D, som gör det möjligt att ytterligare förfina den mest högspecialiserade kirurgin.

Verksamhetsområde ögon har en egen operationsavdelning. Ingrepp som dominerar är gråstarrs-, näthinne- och glaskroppsoperationer, hornhinnetransplantationer och glaukomkirurgiska ingrepp. Det genomförs årligen cirka 5 000 operationer på kliniken. 

Vi strävar efter att vara i frontlinjen och ge våra patienter en vård av högsta kvalitet. Vår målsättning är att även vara en aktiv utbildnings- och undervisningsklinik. På kliniken sker klinisk forskning inom unika områden internationellt. 

Patienter från Sverige och andra länder

Verksamhetsområde ögon har en omfattande mottagning och en av landets få egna ögonvårdavdelningar med 12 vårdplatser för framför allt kirurgiska ögonpatienter. Vårdtiderna är korta och många operationer sker också polikliniskt.

Patienter remitteras till kliniken från såväl regionen som från övriga Sverige och ibland från andra länder.

 • Avancerad glaukomkirurgi
 • Botox-behandling av ögonrelaterade pareser
 • Dropped nucleus samt komplikationer i samband med kataraktkirurgi
 • Endoftalmit
 • Hornhinnekirurgi inkluderande hornhinnetransplantation
 • Kirurgisk behandling av diabetes komplikationer
 • Makulabehandling, PDT, laserbehandling
 • Makulakirurgi, makulahål, makula pucker, AMD, makulaödem, makulatraktion, optic pit.
 • Medicinsk eller kirurgisk behandling av kärlmissbildningar, (Coats, angiom, Lindau- von Hippel, korioidala hemangiom)
 • Näthinneavlossning inklusive PVR
 • Vitrektomi vid glaskroppsblödning av annan genes än diabetes
 • Vitreoretinal kirurgi hos barn
 • Ögontrauma

Dessa behandlingar erbjuder vi för utomlänspatienter.

 • Avancerad glaukomkirurgi
 • Makulakirurgi
 • Kirurgi vid ögontrauma
 • Hornhinnekirurgi inklusive hornhinnetransplantation
 • Övrig vitreoretinalkirurgi

Så här gör du:

 1. Fyll i blanketten och skriv ut.

 2. Underteckna och skicka blanketten till Verksamhetsområde Ögon USÖ.

OBS! Postadressen står längst ner på blanketten.

Verksamhetsområde ögon vill vara en lättillgänglig för våra remittenter, och vi vill ständigt bli ännu bättre. Hör gärna av dig i sådana ärenden till vår verksamhetschef. 

Verksamhetschef ögon

Petra Hedlund

Ansvarig FoU

Marita Anderson Grönlund

Medicinskt ansvarig läkare

Eva Karlsson

Dagtid vardagar (8-17)

 • I första hand: Ring växeln och sök bakjouren på verksamhetsområde ögon
 • I andra hand: I vissa fall är bakjouren upptagen med annan kirurgi och har svårt att ta emot samtalet. Ring då till ögonavdelning 49 och be att få prata med bakre- eller främre segmentsläkare

Kväll (17-08) och helger

 • I första hand: Ring växeln och sök bakjouren på verksamhetsområde ögon
 • I andra hand: Ring växen och sök primärjouren på Ögonklinken
 • I tredje hand: Ring Ögonavdelning 49, förmedla problemet och be personalen få tag på lämplig person.

Ansvarig för läkarstudenter

Dimitrios Gkretsis

Överläkare

Achillefs Filios

Överläkare

Ansvarig för studentarbeten

Karim Makdoumi

Överläkare

Ansvarig för medicinska vårdadministratörer

Denise Wallin

Medicinsk vårdadministratör

Ansvarig för sjuksköterskor och gymnasieelever

Marie Fondelius

Enhetschef vårdavdelning ögon

Camilla Eliasson

Enhetschef ögonoperation

Mikael Jacobson

Enhetschef ögonmottagningen

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Forskningen vid verksamhetsområde ögon är huvudsakligen kliniskt inriktad med syfte att identifiera riskfaktorer och hitta nya behandlingsmöjligheter för olika ögonsjukdomar.

Forskningsprojekt inom Verksamhetsområde ögon

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2022

Läs mer om Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)