Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ögonkliniken, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Ögonkliniken i Örebro är en av landets fem största ögonkliniker. Den är uppdelad i en medicinsk och en kirurgisk enhet. Kliniken har en stor öppenvårdsverksamhet med ett stort patientflöde.

Kliniken kännetecknas sedan lång tid av en framstående högspecialiserad ögonsjukvård framför allt inom näthinne- och hornhinnesjukdomar. Universitetssjukhuset i Örebro har egen hornhinnebank för omhändertagande av donerade hornhinnor som sedan kan användas för transplantation.

Högspecialiserad vård

Vi är en toppmodern ögonklinik med bland annat operationsmikroskop med inbyggd OCT och 3D, som gör det möjligt att ytterligare förfina den mest högspecialiserade kirurgin.

Ögonkliniken har en egen operationsavdelning. Ingrepp som dominerar är gråstarrs-, näthinne- och glaskroppsoperationer, hornhinnetransplantationer och glaukomkirurgiska ingrepp. Det genomförs årligen cirka 5 000 operationer på kliniken. 

Vi strävar efter att vara i frontlinjen och ge våra patienter en vård av högsta kvalitet. Vår målsättning är att även vara en aktiv utbildnings- och undervisningsklinik. På kliniken sker klinisk forskning inom unika områden internationellt. 

Patienter från Sverige och andra länder

Ögonkliniken har en omfattande mottagning och en av landets få egna ögonvårdavdelningar med 12 vårdplatser för framför allt kirurgiska ögonpatienter. Vårdtiderna är korta och många operationer sker också polikliniskt.

Patienter remitteras till kliniken från såväl regionen som från övriga Sverige och ibland från andra länder.

 • Avancerad glaukomkirurgi
 • Botox-behandling av ögonrelaterade pareser
 • Dropped nucleus samt komplikationer i samband med kataraktkirurgi
 • Endoftalmit
 • Hornhinnekirurgi inkluderande hornhinnetransplantation
 • Kirurgisk behandling av diabetes komplikationer
 • Makulabehandling, PDT, laserbehandling
 • Makulakirurgi, makulahål, makula pucker, AMD, makulaödem, makulatraktion, optic pit.
 • Medicinsk eller kirurgisk behandling av kärlmissbildningar, (Coats, angiom, Lindau- von Hippel, korioidala hemangiom)
 • Näthinneavlossning inklusive PVR
 • Vitrektomi vid glaskroppsblödning av annan genes än diabetes
 • Vitreoretinal kirurgi hos barn
 • Ögontrauma

Dessa behandlingar erbjuder vi för utomlänspatienter.

Läs mer om våra behandlingar på USÖrebro.se.

Så här gör du:

 1. Fyll i blanketten för den mottagning som är aktuell.
 2. Skriv ut blanketten
 3. Underteckna och skicka blanketten till den aktuella mottagningen. Adressen står på blanketten.

Ögonkliniken vill vara en lättillgänglig klinik för våra remittenter, och vi vill ständigt bli ännu bättre. Hör gärna av dig i sådana ärenden till vår verksamhetschef. 

Verksamhetschef ögonkliniken

Petra Hedlund

Ansvarig FoU

Sven Crafoord

Sektionschef kirurgiska enheten

Guy Shanks

Sektionschef medicinska enheten

Sema Elkor

Dagtid vardagar (8-17)

 • I första hand: Ring växeln och sök bakjouren på Ögonkliniken
 • I andra hand: I vissa fall är bakjouren upptagen med annan kirurgi och har svårt att ta emot samtalet. Ring då till Ögonavdelning 49 och be att få prata med bakre- eller främre segmentsläkare

Kväll (17-08) och helger

 • I första hand: Ring växeln och sök bakjouren på Ögonkliniken
 • I andra hand: Ring växen och sök primärjouren på Ögonklinken
 • I tredje hand: Ring Ögonavdelning 49, förmedla problemet och be personalen få tag på lämplig person.

Övergripande frågor om vår kirurgiska verksamhet hänvisas till överläkare Dan Öhman som är medicinskt sektionsansvarig läkare och nås via växeln.

Ansvarig för läkarstudenter

Pia Lundgren

Överläkare

Ansvarig för AT/ST-läkare

Achillefs Filios

Överläkare

Ansvarig för studentarbeten

Karim Makdoumi

Överläkare

Studentansvarig medicinska vårdadministratörer

Jeanette Malmqvist

Studentansvarig medicinska vårdadministratörer

Cecilia Cambring

Studentansvarig sjuksköterskor och gymnasieelever

Marie Fondelius

Studentansvarig sjuksköterskor och gymnasieelever

Camilla Eliasson

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Ögonklinikens forskning är huvudsakligen kliniskt inriktad med syfte att identifiera riskfaktorer och hitta nya behandlingsmöjligheter för olika ögonsjukdomar.

Här kan du läsa mer om aktuella forskningsprojekt och studier inom Ögonkliniken.

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 december 2020