Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barn- och ungdomsmedicin, verksamhetsområde

Inom verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin finns verksamheter i Örebro, Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg.

I Örebro finns barn- och ungdomsmottagning på Universitetssjukhuset Örebro och mottagning Stora holmen som ligger strax bredvid. Även i Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg finns barn- och ungdomsmottagning.

På barn- och ungdomsavdelning 26 vårdas patienter som tillhör barnmedicin, kirurgi, optopedi, urologi, plastikkirurgi handkirurgi, öron och ögon. 

Neonatalvdelning 35 har tolv vårdplatser varav tre är för intensivvård. På neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Vårdtiden varierar från några timmar till några månader. 

Lekterapin är en specialpedagogisk verksamhet som riktar sig till barn/ungdomar 0-18 år och deras anhöriga. Lekterapin är en frizon från behandling och provtagning där barn och ungdomar får möjlighet att bearbeta upplevelser och hämta kraft.

På USÖ finns även Akutmottagningen Barn- och ungdom där våra specialistläkare tar hand om akut sjuka barn. 

Verksamhetsområdet har många disputerade medarbetare samt en hög forskningsaktivitet. Vi har också en tradition som kursgivare för både ST-läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor. 

Vår målsättning är att alla barn ska få ett kompetent och barnanpassat bemötande i en barnanpassad miljö överallt i länet där hälso- och sjukvård för barn bedrivs.

Ett barn får en undersökning på Barn- och ungdomsmottagningen på USÖ

Tf verksamhetschef

Annelie Lyttbacka

Biträdande verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicin

Simon Jarrick

FoU-ansvarig Barn och ungdomsmedicin

Ola Nilsson

Överläkare, medicinskt ansvarig Dysmeli- och armprotesenheten

Erik Stenninger

Avdelningschef avd 26

Yvonne Erlandsson

Medicinskt ansvarig Avd 26

Magnus Svensson

Medicinskt ansvarig dagavdelning/mottagning

Louise Björkman

Lina Molén

Enhetschef avdelning 35

Avdelningschef avd 35

Marie Backlund

Medicinskt ansvarig Neonatologi Avd 35

Miriam Pettersson

Enhetschef barn- och ungdomsmedicin

Emmy Gustafsson Stromqvist

Medicinskt ansvarig barnmottagningen Stora Holmen

Jenny Bergemalm

Kontaktperson för AT- och ST-läkare

Karolina Prytz

Speciallistläkare

Utbildningsansvarig läkarstuderande termin 6 och 9

Linnea Qvarnström

Specialistläkare

Viktor Junaeus Magnusson

Specialistläkare

Verksamhetsområdets forskningsaktivitet är hög och även inom den paramedicinska personalgruppen bedrivs forskning. Dysmeli- och armprotesenheten är ett nationellt kunskapscenter och hör numera till område nära vård.

Forskningsprojekt inom Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin

Dysmeli och armprotesenhetens forskning

För att behålla och utöka den höga kompetens som finns hos våra medarbetare både medicinskt, tekniskt och omvårdnadsmässigt arbetar vi intensivt med internutbildning, kvalitetsprojekt och på att stärka våra yrkesroller.

Vi bedriver CEPS-utbildning, teamträning i återupplivning av nyfödda.

Vi har en tradition som kursgivare för både ST-läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor.

Dysmeli- och armprotesenhetens utbildning och kompetensutveckling

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 januari 2023

Läs mer om Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)