Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Barn- och ungdomsmedicin, verksamhetsområde

Inom verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin finns verksamheter i Örebro, Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg. Barnmottagningarna i Karlskoga och Lindesberg bemannas gemensamt från barn- och ungdomsmedicin och respektive sjukhus. På USÖ finns neonatalavdelning, barn- och ungdomsavdelning samt lekterapi.

barn- och ungdomsavdelning 26 vårdas patienter som tillhör barnmedicin, kirurgi, optopedi, urologi, plastikkirurgi handkirurgi, öron och ögon. 

Neonatalvdelning 35 har just nu tolv vårdplatser varav tre är för intensivvård. På neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Vårdtiden varierar från några timmar till några månader. 

Lekterapin är en specialpedagogisk verksamhet som riktar sig till barn/ungdomar 0-18 år och deras anhöriga. Lekterapin är en frizon från behandling och provtagning där barn och ungdomar får möjlighet att bearbeta upplevelser och hämta kraft.

På USÖ finns även Akutmottagningen Barn- och ungdom där våra specialistläkare tar hand om akut sjuka barn. 

Verksamhetsområdet har många disputerade medarbetare samt en hög forskningsaktivitet. Vi har också en tradition som kursgivare för både ST-läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor. 

Vår målsättning är att alla barn ska få ett kompetent och barnanpassat bemötande i en barnanpassad miljö överallt i länet där hälso- och sjukvård för barn bedrivs.

Ett barn får en undersökning på Barn- och ungdomsmottagningen på USÖ

Verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicin

Anna Olivecrona

Biträdande verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicin

Simon Jarrick

FoU-ansvarig Barn och ungdomsmedicin

Ola Nilsson

Överläkare, medicinskt ansvarig Dysmeli- och armprotesenheten

Erik Stenninger

Avdelningschef avd 26

Yvonne Erlandsson

Medicinskt ansvarig Avd 26

Magnus Svensson

Medicinskt ansvarig dagavdelning/mottagning

Louise Björkman

Lina Molén

Enhetschef avdelning 35

Avdelningschef avd 35

Marie Backlund

Medicinskt ansvarig Neonatologi Avd 35

Miriam Pettersson

Enhetschef barn- och ungdomsmedicin

Emmy Gustafsson Stromqvist

Medicinskt ansvarig barnmottagningen Stora Holmen

Jenny Bergemalm

Vill du jobba på neonatalavdelning 35?

Just nu söker vi både sjuksköterskor/barnsjuksköterskor och undersköterskor/barnsköterskor till neonatalavdelning 35.

Här får du arbeta med allt från högspecialiserad intensivvård där vi har avancerad medicinsk teknik till hjälp, till familjevård där det viktigaste är att stötta föräldrarna i omvårdnaden av sitt barn. 

Här finns mer information om tjänsterna

Verksamhetsområdets forskningsaktivitet är hög och även inom den paramedicinska personalgruppen bedrivs forskning. Dysmeli- och armprotesenheten är ett nationellt kunskapscenter och hör numera till område nära vård.

Forskningsprojekt inom Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin

Dysmeli och armprotesenhetens forskning

För att behålla och utöka den höga kompetens som finns hos våra medarbetare både medicinskt, tekniskt och omvårdnadsmässigt arbetar vi intensivt med internutbildning, kvalitetsprojekt och på att stärka våra yrkesroller.

Vi bedriver CEPS-utbildning, teamträning i återupplivning av nyfödda.

Vi har en tradition som kursgivare för både ST-läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor.

Dysmeli- och armprotesenhetens utbildning och kompetensutveckling

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 augusti 2022