Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Akutsjukvård USÖ, verksamhetsområde

Verksamhetsområde akutsjukvård USÖ är en av Universitetssjukhusets största verksamheter, med omkring 65 000 patientbesök per år. Från och med 1 januari 2022 finns ambulanssjukvården i ett eget verksamhetsområde och täcker hela länet.

AVA vårdsituation

Verksamheten består av tre enheter:

  • Akutmottagning
  • Akutläkarverksamhet
  • Sekretariat


Ambulansavdelningen tillhör från och med 1 januari 2022 ett eget länsövergripande verksamhetsområde. 

I händelsernas centrum
Verksamhetsområde akutmedicin verksamhet präglas av stort engagemang, högt tempo och tätt samarbete mellan olika personalkategorier. Som medarbetare inom akutmedicin är man ofta mitt i händelsernas centrum, och arbetet innehåller såväl glädje och sorg, sjukdom och tillfrisknande, liv och död.

Välfungerande samverkan
Vi vill att verksamhetens medarbetare ska känna meningsfullhet i arbetet, utvecklas och trivas. Vi strävar efter välfungerande samverkan med övriga delar av sjukvårdsorganisationen, och med samhället utanför sjukvården.

Vår förhoppning är att man som patient, anhörig och medarbetare alltid känner sig välkommen till akutverksamheten!

Verksamhetschef

Daniel Gustafsson

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Forskningen inom akutsjukvård kan delas in i forskning kring tidskritiska tillstånd, symptomforskning och forskning kring själva vårdprocessen inom den akuta vårdkedjan.

Forskning inom verksamhetsområdet akutsjukvård i Region Örebro län bedrivs inom området akutsjukvård inklusive katastrofmedicin. Det ingår både prehospital och sjukhusbaserad akutsjukvård.

Vi har en bred kunskap avseende forskningsmetoder. Forskarna på kliniken driver egna projekt och medverkar i forskningssamarbeten nationellt och internationellt.

Vidare pågår forskning inom verksamhetsområdet initierat av forskare utanför akutsjukvård.

Forskningsprojekt inom verksamhetsområde akutsjukvård

Forskningsprojekt inom verksamhetsområde ambulanssjukvård

Presentation av forskargrupp inom Akutsjukvård

Kontakt

FoUU-koordinator

Anna Wadefjord

Professor

Lisa Kurland

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

ST-studierektor

Anja Westman

Specialistläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 september 2022