Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

MALL kliniksida Karlskoga L

Här läggs ingressen

Inget innehåll läggs här. Radera texten innan publicering. 

Händer som tvättas

Här läggs fördjupad presentation av kliniken

Kontaktuppgifter läggs in här.

Telefonnummer

0586-660 00

Här läggs kontaktuppgifter in för AT-ST och andra vårdutbildningar. 

Här läggs lista över det vårdutbud kliniken erbjuder till utomlänspatienter (se remittentwebben - behandlingar).

De behandlingar som har egna sidor på remittentwebben länkas dit.

Om behandlingarna listas på en och samma sida, gör bara en lista och en länk nedanför: "Läs mer om vårt utbud".

Om beskrivning av behandlingen saknas på remittentwebben - kolla om den finns på 1177.se och länka i sådana fall dit. Med tillägget (1177.se).

Här lägger du länkar till mottagningar, avdelningar och enheters sidor på regionorebrolan.se. Ange tillägg (regionorebrolan.se) och öppna i nytt fönster för att förtydliga att man flyttas till en annan av våra webbplatser. 

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 oktober 2021