Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Specialistmottagningarna Lindesbergs lasarett

Specialistmottagningarna vid Lindesbergs lasarett består av gynekologiska mottagningen, hudmottagningen, logopedmottagningen, ögonmottagningen samt öron- näs- och halsmottagningen.

Mottagningarna är små och samarbetar exempelvis när det gäller vårdadministration. Organisatoriskt tillhör mottagningarna närsjukvården i norra Örebro län och de har en gemensam verksamhetschef.

Mottagningarna har väl utvecklad samverkan med övriga sjukhuset, med primärvården och med olika kommunala förvaltningar. Samverkan sker även med motsvarande klinker/mottagningar på universitetssjukhuset i Örebro likväl som i Karlskoga.

Besök på barnmottagningen

Verksamhetschef specialistmottagningarna Lindesbergs lasarett

Ann-Christin Ledstam

Samordnande avdelningschef specialistmottagningarna Lindesbergs lasarett

Helena Harnesk

Verksamhetschef

Rebecca Oscarsson

Telefonnummer

0581-850 00

Hudmottagningen utreder och behandlar hudsjukdomar. De vanligaste hudsjukdomarna som behandlas är hudtumörer, psoriasis, eksem, akne och bensår. Patienter med misstänkt kontakteksem utreds med så kallad lapptest.
Hudtumörer bedöms och därefter planeras behandling.

Vi har en egen behandlingsanläggning med bad och kan även erbjuda smörj- och ljusbehandling (UVB) liksom PDT, fotodynamisk terapi.

Patientinformation hudmottagningen (regionorebrolan.se) 

Kvinnomottagningen erbjuder bland annat tidsbokad specialistmottagning, tidsbokad mottagning till barnmorska och uroterapeut samt operationer.

Vår operationsverksamhet sker som dagkirurgi, där de vanligaste är prolaps, konisering, hysteroskopisk operation, laparoskopi, sterilisering och abrasio.

Patientinformation Gynekologmottagningen (regionorebrolan.se)

Logopedmottagningen ingår som en enhet i Öron-, näs- och halsmottagningen. Vi utreder och behandlar personer med sjukdomar och störningar gällande röst, tal, språk, kommunikation och sväljning.

Inom Region Örebro län samarbetar vi mellan de tre sjukhusen i Karlskoga, Lindesberg och Örebro.

Remissförfarande vid misstanke om dyslexi, dyskalkyli eller tal- och språkstörning

Patientinformation Logopedmottagningen Lindesberg (regionorebrolan.se)

Patientinformation Logopedi och foniatri Universitetssjukhuset Örebro (regionorebrolan.se)

Ögonmottagningen är en sjuksköterskeledd mottagning som tar emot de flesta typer av ögonåkommor som behöver öppen specialiserad ögonsjukvård. De största patientgrupperna är patienter med glaukom (grön starr) och diabetespatienter.

Patientinformation Ögonmottagningen (regionorebrolan.se)

 

Så här gör du:

  1. Fyll i blanketten och skriv ut.

  2. Underteckna och skicka blanketten till Verksamhetsområde Ögon USÖ.

OBS! Postadressen står längst ner på blanketten.

Mottagningen utreder och behandlar medfödda och förvärvade sjukdomar och skador i öron, näsa och hals. Dessutom utreder och behandlar vi vissa yrselsjukdomar, sjukdomar i sköldkörteln, vissa tillstånd i matstrupe och nedre luftvägar (lungor). Behandlingsmetoderna omfattar främst kirurgiska ingrepp och läkemedelsbehandling.

Patientinformation för öron-, näs- och halsmottagningen (regionorebrolan.se)

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2023