Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Akutkliniken, Lindesbergs lasarett

Akutkliniken består av akutmottagningen och ambulansavdelningen. Vi har dygnet-runt-verksamhet och finns till för akut sjuka eller skadade patienter.

Ambulansavdelningen på Lindesbergs lasarett servar cirka
46 000 invånare i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Fyra ambulanser är alltid redo dygnet runt i Lindesberg, Nora, Hällefors och Kopparberg. Dagtid vardagar förstärks beredskapen av en dagambulans.

Patient tas om hand i ambulans

Verksamhetschef Akutkliniken Lindesbergs lasarett

Annelie Andersson

Telefonnummer

0581-850 00

AT-chef

Synnöve Bergentz

AT-samordnare

Madelene Dahlin

ST-studierektor

Martin Larsson

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021