Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Handkirurgi, Universitetssjukhuset Örebro

Handkirurgin på USÖ behandlar patienter med handskador och vissa handsjukdomar för att uppnå optimal handfunktion.

Handoperation

Handkirurgin på USÖ befinner sig i ett starkt utvecklingsskede med växande högspecialiserad vård och klinisk forskning.

All förekommande handkirurgi utförs på kliniken. Kliniken har egen mottagning med operationssal och en operationsavdelning.

Högspecialiserad handkirurgi

Verksamheten är framför allt inriktad mot högspecialiserad handkirurgi. Det kan till exempel vara akut och rekonstruktiv behandling av stora och omfattande handskador, replantationer, operation av handmissbildningar och behandling av olika smärttillstånd i händerna.

Våra profilområden för den kliniska verksamheten är reumakirurgi, cp-/tetraplegikirurgi och endoproteskirurgi i handleder och fingerleder, en utvecklad artroskopisk verksamhet samt kongenital kirurgi.

Rikstäckande arbete med dysmeli

Vi har också ett väletablerat samarbete med Dysmeli- och armprotescentrum. Där bedrivs av tradition ett delvis rikstäckande arbete med dysmelibarn, men verksamheten omfattar även barn och vuxna med traumatiska övre extremitetsskador.

Vid kliniken tjänstgör specialister, ST-läkare och randutbildnande ortopeder. En stor del av klinikens verksamhet består av arbetsterapi och sjukgymnastik. Till kliniken är också en kurator knuten.

Kliniken utför cirka tretusen operationer varje år.

Verksamhetschef verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Ewald Ornstein

  • Reumakirurgi
  • CP-/tetraplegikirurgi
  • Endoproteskirurgi i handleder och fingerleder
  • Utvecklad artroskopiverksamhet
  • Kongenitalkirurgi

Handledare för MVA

Ginette Gustafsson

Enhetschef

Studentansvarig för arbetsterapeuter

Marie Larsson

Arbetsterapeut

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Handkirurgiska kliniken bedriver forskning i samarbete med andra klinker vid USÖ samt med Örebro universitet. Forskningsområdena är koncentrerade till postoperativ smärtlindring, muskelfysiologi och proteskirurgi.

Forskningsprojekt inom Verksamhetsområde Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 augusti 2022

Läs mer om Ortopedi och handkirurgi, verksamhetsområde