Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Specialistmottagningarna Karlskoga lasarett

Specialistmottagningarna vid Karlskoga lasarett består av hudmottagningen, palliativa enheten, ögonmottagningen, öron- näs- och halsmottagningen samt venöst centrum.

Organisatoriskt tillhör specialistmottagningarna på Karlskoga lasarett närsjukvården i västra Örebro län.

Mottagningarna har väl utvecklad samverkan med övriga sjukhuset, med primärvården och med olika kommunala förvaltningar. Samverkan sker även med motsvarande klinker/mottagningar på universitetssjukhuset i Örebro likväl som i Lindesberg.

Specialistmottagningarna ska erbjuda hälso- och sjukvård med god kvalitet inom respektive ansvarsområde. Det innebär att erbjuda en välfungerande specialistsjukvård till våra länsbor, samt i vissa fall även till utomlänspatienter.

Barn på läkarbesök

Verksamhetschef Specialistmottagningarna Karlskoga lasarett

Märtha Lundkvist

Medicinsk vårdadministratör

Lena Högberg

Telefonnummer

0586-660 00

AT-chef

Sasan Sayadi

AT-samordnare

Sandra Karlström Fryk

ST-studierektor

Martin Ferletta

Så här gör du:

  1. Fyll i blanketten och skriv ut.

  2. Underteckna och skicka blanketten till Verksamhetsområde Ögon USÖ.

OBS! Postadressen står längst ner på blanketten.

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2023