Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen är till för personer som är 18 år och äldre och som har problem i par- eller familjerelationen och bor i Örebro län.

Vad kan man få hjälp med?

Det finns många olika orsaker till att gå i familjerådgivning. Här är några exempel:

 • När man har svårt att prata med varandra på ett sätt där man känner sig förstådda och lyssnade på.
 • När man är nyblivna föräldrar och har svårt att förstå varandra och att få ihop föräldraskap och parrelation.
 • När man undrar vart känslorna tog vägen.
 • När bråk går över styr och någon blir rädd.
 • När det blir kränkningar eller blir våldsamt.
 • När man har problem med närhet, intimitet och den sexuella relationen.
 • När man har tappat förtroendet för varandra.
 • När otrohet har kommit in i bilden.
 • När det blir problematiskt att ha flera kärleksrelationer samtidigt
 • När man upplever utmaningar i nya familjekonstellationer, t ex styvfamiljer.
 • När man tänker olika kring barnen och har svårt att prata om det.
 • När det finns funderingar kring separation.
 • När man behöver sortera och göra färdigt separationen.
 • När det blir svårt i andra familjerelationer till exempel vuxna syskon, föräldrar och vuxna barn eller svärföräldrar.

Så går samtalen till

Samtalen är frivilliga och vi avsätter ca 1,5 timme. Därefter bestämmer vi tillsammans med dem vi träffar hur ofta vi ska ses, vanligtvis brukar det vara var annan vecka. Det finns ingen begränsning i antal samtal.

Juridiska ramar gällande sekretess och uppgiftsskyldighet, anmälningsskyldighet och vittnesplikt

Familjerådgivningen omfattas av särskilda lagar gällande sekretess, uppgiftsskyldighet, anmälningsskyldighet och vittnesplikt. Familjerådgivningen har en särskilt sträng sekretess vilket bland annat innebär att man har rätt att vara anonyma och att det inte förs några journaler.

För mer information om:

 • Sekretess och uppgiftsskyldighet: SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag
 • Anmälningsskyldighet: SFS 2001:453. Socialtjänstlag, SFS 1962:700. Brottsbalken
 • Vittnesplikt: SFS 1942:740. Rättegångsbalken

Lagar finns att läsa på Riksdagens webbplats.

Kontakta Familjerådgivningen:

Verksamhetschef

Cecilia Jakobsson

Familjerådgivare

Hanna Almberg

Familjerådgivare

Nana Johansson

Familjerådgivare

Stefan Mantler

Familjerådgivare

Victoria Rönningborg

Familjerådgivare

Ola Ström

Familjerådgivningen Örebro (regionorebrolan.se)

Familjerådgivningen Lindesberg (regionorebrolan.se)

Familjerådgivningen Karlskoga (regionorebrolan.se)

Familjerådgivningen Hallsberg (regionorebrolan.se)

 

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 november 2023