Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Centrum för hjälpmedel

Centrum för hjälpmedel arbetar för att människor ska kunna leva ett aktivt liv och vara delaktiga i samhället.

Huvudentré Centrum för hjälpmedel

Ett bra hjälpmedel ska underlätta det dagliga livet och möjliggöra sådant som annars är svårt. Det kan till exempel vara att förflytta sig, att sitta bra, eller att kommunicera med andra. Hjälpmedel av den typen kallar vi för personliga hjälpmedel.

Våra lokaler finns i Ladugårdsängen och Halltorp i Örebro men våra hjälpmedel går ut till hela länet.

Vi arbetar tillsammans med andra verksamheter för att prova ut, anpassa och leverera hjälpmedel. För att prova hjälpmedel hos oss behöver man i de flesta fall först ha haft kontakt med en arbetsterapeut, logoped, synpedagog eller sjukgymnast.

Verksamheten styrs av de anvisningar som våra politiker bestämt för hjälpmedel i Region Örebro län.

På Centrum för hjälpmedel arbetar cirka 70 personer. Vi är hjälpmedelskonsulenter, tekniker, reparatörer, lagerpersonal och administrativ personal.

Telefonnummer

019-602 42 00

Texttelefon

019-670 25 02

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Måndag-Fredag 13:00-15:30

E-post

hjalpmedel@regionorebrolan.se

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Onsdagar 14:30-16:00 - Kundtjänst stängt

Postadress

Centrum för hjälpmedel
Box 1613
701 16 Örebro

Sektionschef

Michael Söderlind

Kundtjänst med administrativ service

Cri Sirsjö

Lager/Distribution

Daniel Lindmark

Hjälpmedelsenheten

Elisabeth Damberg

SPRIDA kommunikationscenter

Martin Zakrisson

Lars Kälvemark

Hjälpmedelskonsulent i kundtjänst

Agneta Lindqvist

Ekonomiassistent

Telefonnummer

019-602 42 27

Telefontider

Måndag-Fredag 09:45-11:00

Öppettider

Måndag-Fredag 07:30-15:30

Fredagar 08:45-09:45 - stängt

Besöksadress

Boskärsgatan 44 Örebro

Visa på karta

Kontakta kundtjänst om du har frågor om nutritionspumpar. Se kontaktuppgifter nedan.

Telefonnummer

019-602 42 00

Texttelefon

019-670 25 02

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Måndag-Fredag 13:00-15:30

E-post

hjalpmedel@regionorebrolan.se

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Onsdagar 14:30-16:00 - Kundtjänst stängt

Postadress

Centrum för hjälpmedel
Box 1613
701 16 Örebro

Kontakta kundtjänst om du har frågor om transport och orderfrågor. Se kontaktuppgifter nedan.

Telefonnummer

019-602 42 00

Texttelefon

019-670 25 02

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-12:00

Måndag-Fredag 13:00-15:30

E-post

hjalpmedel@regionorebrolan.se

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Onsdagar 14:30-16:00 - Kundtjänst stängt

Postadress

Centrum för hjälpmedel
Box 1613
701 16 Örebro

Vill du som förskrivare ha kontakt för att få råd och stöd kring förskrivningsbart sortiment eller hjälpmedelsområde kan du kontakta en hjälpmedelskonsulent. Kontaktuppgifter finns på Centrum för hjälpmedel på vårdgivarwebben.

Centrum för hjälpmedel (regionorebrolan.se)

Vi får ibland förfrågningar om studiebesök från patienter, förskrivare, vårdgivare och studenter. Istället för fysiska studiebesök har vi tagit fram en film som visar vår verksamhet. I filmen får du följa med på en virtuell rundvandring på Centrum för hjälpmedel.

Hela filmen är cirka 15 minuter lång, men finns också uppdelad i avsnitt om det bara är en del av vår verksamhet som du är intresserad av.

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor!

Film - ikon.jpg

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2024