Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sjukresor och färdtjänst i Örebro län

Här kan du läsa om sjukresor och färdtjänst för invånare i Örebro län.

Sjukresor i Örebro län

Den som är folkbokförd i Örebro län erbjuds kostnadsfria resor med kollektivtrafiken till och från vårdbesök. Sjukresan sker i direkt anslutning till och från vårdbesöket och folkbokföringsadressen.

Utfärdande av intyg för sjukresa med serviceresefordon

Intyg för sjukresa med serviceresefordon utfärdas av vårdgivaren utifrån medicinska skäl och ska vara tidsbegränsat. För att patienten ska kunna boka resa krävs att intyget registrerats hos Sjukreseenheten (undantag för akuta resor).

Vid enstaka resor kan vårdpersonal beställa resa utan skriftligt intyg.

  • Medicinska skäl eller färdtjänsttillstånd ger rätt till sjukresa med serviceresefordon. De medicinska skälen ska styrkas i ett intyg. Intyg krävs inte om det finns färdtjänsttillstånd.
  • Den som är över 85 år behöver inte styrka de medicinska skälen i ett medicinskt utlåtande.
  • Den som blir akut sjuk och måste använda serviceresefordon får resa in till vården utan intyg.
  • Alla patienter får kostnadsfri resa med buss eller tåg. Inga intyg krävs.
  • Den som saknar buss- eller tågförbindelse till närmaste vårdgivare kan få sjukresa med serviceresefordon eller egen bil.
  • Anslutningsresa till tåg eller buss kan göras med serviceresefordon eller egen bil kostnadsfritt. Tåg- eller bussresan ska kunna styrkas med biljett samt kvitto från vårdbesöket.
  • Den som vill kan resa med egen bil och i efterhand få ersättning med 18:50 kronor per mil, minus 77 kronor i egenavgift per enkelresa. Hela summan inklusive egenavgift samt resor under 77 kronor/enkelresa noteras för högkostnadsskyddet.
  • Taket för högkostnadsskyddet för sjukresor är 1 925 kr.

Sjukreseenheten

Sjukreseenheten

Box 1613, 701 16 Örebro

Angela Gravheden

Sektionschef

Färdtjänst i Örebro län

Den som har svårt att förflytta sig eller resa på egen hand på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Medicinskt utlåtande

Medicinskt utlåtande kan skrivas av exempelvis läkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller liknande profession som bedöms ha kännedom och kunna besvara uppgifterna i blanketten.

Angela Gravheden

Sektionschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 september 2023