Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

DIAREG

DIAREG (DIAbetes i REGionen) är ett nätverk av läkemedelskommittéernas expertgrupper för diabetes i de sju regionerna i sjukvårdsregion Mellansverige.

Nätverket arbetar för att effektivisera och kvalitetssäkra expertgruppernas arbete. Bland annat genom att ta fram ett gemensamt besluts- och kunskapsunderlag samt gemensamma rekommendationer inom diabetsområdet.

Region Örebro län ingår i nätverket tillsammans med regionerna:

  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Uppsala
  • Sörmland
  • Västmanland
  • Värmland

Senast uppdaterad: den 11 april 2024