Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utvärdering och kvalitetssäkring


Vi i Region Örebro län arbetar målmedvetet för att kunna erbjuda dig en allmäntjänstgöring av högsta kvalitet.

Vårt viktigaste redskap är en tät återkoppling från våra AT-läkare vid regelbundna möten med AT-chef och AT-samordnare.

Formaliserade skriftliga utvärderingar genomförs fortlöpande av introduktionsprogram och seminarieprogram. En webbaserad omfattande enkätundersökning genomförs efter varje tjänstgöringsavsnitt i ditt AT-block och resultatet återkopplas fortlöpande till verksamheterna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 september 2022

Läs mer om Examination och utvärdering