Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

AT med pedagogisk inriktning

Region Örebro län erbjuder AT-tjänster med pedagogisk inriktning. Ett attraktivt erbjudande för dig som är utvecklingsinriktad och som vill fördjupa och förverkliga ett tidigt intresse för pedagogiskt arbete.

Övergripande syfte

Pedagogisk-AT syftar till att stärka hälso-och sjukvårdens kompetens och medvetenhet om de pedagogiska processer som ingår i utbildningsuppdraget. Långsiktigt främjas en god utbildningskultur inom regionens verksamheter.

Pedagogisk-AT ger nyutbildade läkare en möjlighet till pedagogisk meritering parallellt med inhämtning av obligatoriska kompetensmål för AT.

Pedagogisk-AT är inte primärt inriktad på vetenskaplig meritering men kan långsiktigt stimulera intresse för forskning inom medicinsk pedagogik.

Målsättning för pedagogiskt arbete ­ 

 • Att uppnå en fördjupad teoretisk kunskap om pedagogiska processer inom ramen för vårdens utbildningsuppdrag. ­
 • Att inhämta praktisk erfarenhet av att tillämpa grundläggande pedagogiska verktyg inom både grundutbildning och verksamhetsintegrerat lärande (VIL). ­ 
 • Att inhämta erfarenhet av att genomföra ett projektbaserat utvecklingsarbete inom medicinsk pedagogik.

Utformning

Pedagogisk-AT är en tidsbegränsad anställning som löper under 21 månader, heltid. Tjänstgöringstiden fördelas på:

 • invärtesmedicin och kirurgisk specialitet 9 månader
 • psykiatri 3 månader
 • allmänmedicin 6 månader
 • pedagogiskt arbete upp till 3 månader

I samband med tjänstgöringsstart utformas en individuell plan för det pedagogiska arbetet och en mentor för den pedagogiska delen utses. Inriktning kan individualiseras utifrån intresseområde men nedanstående moment bör eftersträvas att få med i planeringen.

Innehåll i pedagogisk AT (3 mån)

Teori

 • Kurs: Problembaserat lärande
 • Kurs: Grundutbildning klinisk handledning (2d)
 • Kurs: KlinSim steg 1
 • Litteraturstudier
 • Seminarier inom medicinsk pedagogik

Praktik

 • Uppdrag som basgruppshandledare på Läkarprogrammet Örebro universitet
 • Instruktör vid färdighets- simuleringsövningar på Kliniskt träningscentrum (KTC) inom RÖL
 • Klinisk handledning av studenter i ordinarie klinikarbete efter handledarutbildning.
 • Leda seminarie/workshop/föreläsning för studerande/AT-kollegor med utgångspunkt från medicinsk pedagogik

Eget pedagogiskt utvecklingsarbete

Genomföra och utvärdera ett pedagogiskt utvecklingsprojekt (under handledning av övergripande studierektor). Skriftlig och muntlig rapport av projektet presenteras under ett avslutande seminarium.

Ansökan om pedagogisk AT

I din ansökan om pedagogisk AT vill vi att det framgår följande:

 • Tidigare eller pågående pedagogiska uppdrag
 • Intyg från uppdragsgivare (till exempel universitet) om tidigare eller pågående pedagogiska uppdrag
 • Tidigare utbildningar inriktade på pedagogik eller ledarskap
 • Eventuella publikationer med pedagogisk inriktning
 • Tankar/idéer om varför AT med pedagogisk inriktning intresserar dig och någonting om vilket typ av utvecklingsprojekt du skulle vilja genomföra under din tjänstgöring (max 1-2 A4)
Kontakt
AT-samordningsgrupp

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2022

Läs mer om Erbjudanden under din AT