Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Handkirurgi, Universitetssjukhuset Örebro

Handkirurgin på USÖ behandlar patienter med handskador och vissa handsjukdomar för att uppnå optimal handfunktion.

Handoperation

Handkirurgin på USÖ befinner sig i ett starkt utvecklingsskede med växande högspecialiserad vård och klinisk forskning.

All förekommande handkirurgi utförs på kliniken. Kliniken har egen mottagning med operationssal och en operationsavdelning.

Högspecialiserad handkirurgi

Verksamheten är framför allt inriktad mot högspecialiserad handkirurgi. Det kan till exempel vara akut och rekonstruktiv behandling av stora och omfattande handskador, replantationer, operation av handmissbildningar och behandling av olika smärttillstånd i händerna.

Våra profilområden för den kliniska verksamheten är reumakirurgi, cp-/tetraplegikirurgi och endoproteskirurgi i handleder och fingerleder, en utvecklad artroskopisk verksamhet samt kongenital kirurgi.

Rikstäckande arbete med dysmeli

Vi har också ett väletablerat samarbete med Dysmeli- och armprotescentrum. Där bedrivs av tradition ett delvis rikstäckande arbete med dysmelibarn, men verksamheten omfattar även barn och vuxna med traumatiska övre extremitetsskador.

Vid kliniken tjänstgör specialister, ST-läkare och randutbildnande ortopeder. En stor del av klinikens verksamhet består av arbetsterapi och sjukgymnastik. Till kliniken är också en kurator knuten.

Kliniken utför cirka tretusen operationer varje år.

Verksamhetschef verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Ewald Ornstein

  • Reumakirurgi
  • CP-/tetraplegikirurgi
  • Endoproteskirurgi i handleder och fingerleder
  • Utvecklad artroskopiverksamhet
  • Kongenitalkirurgi

Handledare för MVA

Ginette Gustafsson

Enhetschef

Studentansvarig för arbetsterapeuter

Marie Larsson

Arbetsterapeut

Kom och jobba med oss – vi lagar det som är trasigt!

Vi söker dig som är operationssjuksköterska och vill ha ett spännande och utmanande jobb där du får vara med och vidareutveckla vår verksamhet för hand- och ortopedoperationer på Universitetssjukhuset i Örebro. Kom och bli en del av vårt team som jobbar med några av Region Örebro läns mest avancerade operationer!

Läs mer

Handkirurgiska kliniken bedriver forskning i samarbete med andra klinker vid USÖ samt med Örebro universitet. Forskningsområdena är koncentrerade till postoperativ smärtlindring, muskelfysiologi och proteskirurgi.

Forskningsprojekt inom Verksamhetsområde Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, July 2, 2024

Read more about Ortopedi och handkirurgi, verksamhetsområde