Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Barn- och ungdomsmedicin, verksamhetsområde

Inom verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin bemannas verksamheterna i Örebro och Hallsberg från USÖ. Det finns även barnmottagningar i Karlskoga och Lindesberg som hör till respektive sjukhus.

Verksamhetsområdet har cirka 200 anställda och många disputerade medarbetare samt en hög forskningsaktivitet. Vi har också en tradition som kursgivare för både ST-läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor. Inom verksamhetsområdet finns Dysmeli- och armprotesenheten som tar emot patienter från hela landet samt fungerar som ett kunskapscenter för hela Sverige. 

 

Ett barn får en undersökning på Barn- och ungdomsmottagningen på USÖ

Verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicin

Anna Olivecrona

Biträdande verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicin

Simon Jarrick

FoU-ansvarig Barn och ungdomsmedicin

Ola Nilsson

Överläkare, medicinskt ansvarig Dysmeli- och armprotesenheten

Erik Stenninger

Avdelningschef avd 26

Yvonne Erlandsson

Medicinskt ansvarig Avd 26

Magnus Svensson

Medicinskt ansvarig dagavdelning/mottagning

Louise Björkman

Avdelningschef avd 35

Lina Molén

Avdelningschef avd 35

Marie Backlund

Medicinskt ansvarig Neonatologi Avd 35

Miriam Pettersson

Enhetschef barn- och ungdomsmedicin

Emmy Gustafsson Stromqvist

Medicinskt ansvarig barnmottagningen Stora Holmen

Jenny Bergemalm

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Verksamhetsområdets forskningsaktivitet är hög och även inom den paramedicinska personalgruppen bedrivs forskning. Dysmeli- och armprotesenheten är ett nationellt kunskapscenter. 

Forskningsprojekt inom Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin

Dysmeli och armprotesenhetens forskning

För att behålla och utöka den höga kompetens som finns hos våra medarbetare både medicinskt, tekniskt och omvårdnadsmässigt arbetar vi intensivt med internutbildning, kvalitetsprojekt och på att stärka våra yrkesroller.

Vi bedriver CEPS-utbildning, teamträning i återupplivning av nyfödda.

Vi har en tradition som kursgivare för både ST-läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor.

Dysmeli- och armprotesenhetens utbildning och kompetensutveckling

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 3, 2022

Read more about USÖ - kliniker och enheter