Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ortopedi

Ortopedin har verksamhet på länets tre sjukhus. Inriktningen på respektive sjukhus skiljer sig åt. Genom att koncentrera vår kunskap och kompetens kring olika diagnoser och operationer, skapar vi möjlighet att vara bäst på det vi gör. Detta innebär att vi kan ge en god och säker vård av hög kvalitet.

Ortopedpatient gips

På samtliga sjukhus arbetar vi med akuta ortopediska skador. Aktiv forskning inom det ortopediska området är viktiga delar i klinikens verksamhet 

Ortopediska kliniken har undervisning för läkare och sjuksköterskor på grundnivå och forskarnivå, vilket är en framgångsfaktor.

Forskning visar att det blir högre kvalitet på vård som utförs av vana medarbetare med stor erfarenhet.

Koncentration och specialisering

Gemensamt för ortopedens samtliga enheter är att vi arbetar med akuta ortopediska skador i form av operationsteam i vilka det ingår; ortopedkirurg, operationssjuksköterska, operationsundersköterska, anestesiläkare och anestesisjuksköterska.

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Här är vi specialiserade inom utredning, behandling och operationer av patienter med rygg- och fotproblem samt barn med ortopediska problem. Vi har även koncentrerat vår traumaverksamhet till USÖ och har en operationssal för dagkirurgisk verksamhet. Vi samarbetar med geriatriska respektive medicinska kliniken för att ge vård och rehabilitering som är anpassad utifrån patientens hela livs- och sjukdomssituation. Specifik kompetens finns gällande rehabilitering av  äldre patienter med ortopediska skador.

Karlskoga lasarett

Här är vi specialiserade inom axelkirurgi och mjukdelsskador i knän. Inom axelområdet utför vi olika typer av operationer och när det gäller knäskador opererar vi menisker och korsbandsskador med titthålskirurgi (artroskopi). De flesta av våra patienter opereras på en dagkirurgisk mottagning vilket innebär att patienterna opereras och går hem samma dag. Vi samarbetar med geriatriska respektive medicinska kliniken för att ge vård och rehabilitering som är anpassad utifrån patientens hela livs- och sjukdomssituation. Specifik kompetens finns gällande rehabilitering av  äldre patienter med ortopediska skador.

Lindesbergs lasarett

Vi är specialiserade på knä- och höftåkommor hos patienter som drabbats av förslitningar (artros) och är i behov av knä- eller höftprotes.

Verksamhetschef verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Ewald Ornstein

Kontaktperson traineeprogrammet

Erika Fjordkvist

Omvårdnadschef

Kom och jobba med oss – vi lagar det som är trasigt!

Vi söker dig som är operationssjuksköterska och vill ha ett spännande och utmanande jobb där du får vara med och vidareutveckla vår verksamhet för hand- och ortopedoperationer på Universitetssjukhuset i Örebro. Kom och bli en del av vårt team som jobbar med några av Region Örebro läns mest avancerade operationer!

Läs mer

Ortopedin är en universitetsjukvårdsenhet vilket innebär att vi bedriver forskning på klinikens alla sjukhus.

Vanliga operationer inom ortopedi är höft- och knäproteser, frakturoperationer, ryggoperationer, operationer på barn för att åtgärda felställningar, mjukdelsingrepp i axlar och knän. Ortopedklinikens forskning fokuserar också dessa områden. Målet är bland annat att utveckla nya behandlingsmetoder och att utvärdera dessa i studier.

Forskningen bedrivs dels som doktorandprojekt men också som större innovationsprojekt inom ramen för en tesbäddsverksamhet där vi jobbar i nära samarbete med olika företag för att utveckla och utvärdera produkter för en säkrare och mer effektiv sjukvård.

Exempel på vår forskning:

Innovationsprojekt inom ramen för testbädd

Datastödd navigering vid höft- och knäproteskirurgi
Vi har utvecklat en metod för datastödd insättning av höftproteser för att optimera positionen av protesen i kroppen. Utvärdering med en klinisk studie planeras.

Datortomografi för utvärdering av implantatfunktion

I samarbete med Karolinska Institutet har metoder för att analysera mikrorörelser av implantat i kroppen tagits fram. Detta kan användas dels för att utvärdera om ett implantat sitter fast som det ska i kroppen, men också för att utvärdera funktion av nyutvecklade implantat. Studier pågår.

Forskargruppen för ortopedi (oru.se)

Forskningsprojekt vid Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Kontakt

Maria Borg

Forskningshandläggare

Per Wretenberg

Professor, överläkare ortopediska kliniken

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, July 2, 2024

Read more about Ortopedi och handkirurgi, verksamhetsområde