Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Sjuksköterska eller distriktssköterska (samt i vissa fall även barnmorska, fysioterapeut eller läkare) som är anställd av regionen eller vårdgivare som har avtal med Region Örebro län kan bli förskrivare av inkontinenshjälpmedel som Centrum för hjälpmedel distribuerar.

Vårdgivaren utser och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses till förskrivare har den utbildning och kompetens som krävs samt ansvarar att utsedd förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen. Inom Örebro län är den vägledande rekommendationen att förskrivaren har godkänd inkontinensutbildning, vilket bör vara 7,5 högskolepoäng inom vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion.

Förskrivningsrätten ingår i tjänsten och vid ändring till annan tjänst upphör förskrivningsrätten.

Du som blivit utsedd av verksamhetschef att bli förskrivare ska gå socialstyrelsens webbaserade utbildning; Förskrivning av förbrukningsartiklar. På Socialstyrelsens hemsida läser du mer och registrerar anmälan. Socialstyrelsens utbildningsportal fungerar inte i Internet explorer - använd annan webbläsare till exempel Chrome eller Firefox istället.

För Kommunanställda gäller även 1-1,5 dagars förskrivarutbildning organiserad av Centrum för hjälpmedel med extern föreläsare.

Efter utbildningen ansöker du, tillsammans med chef, om licens till IT-systemet LMN. Kursintyg från Socialstyrelsens utbildning bifogas anmälan.

Vid vissa situationer behöver dina uppgifter i LMN uppdateras. Det kan till exempel vara i samband med

 • byte av arbetsplats
 • tillägg av ny arbetsplats
 • namnbyte
 • en tillsvidareanställning
 • förlängning av visstidsanställning
 • avslut av tjänst

Ändringen meddelar du oss genom att skicka in blanketten nedan.

SMS-avisering

Lägg till patientens mobiltelefonnummer på avsedd rad när du lägger en förskrivning. Det gör du under avsnittet Leveransadress. Se lathund nedan.

När det finns ett inlagt mobiltelefonnummer får patienten (eller önskad kontaktperson) en sms-avisering när:

 • ordern är lagd
 • hjälpmedel finns att hämta på CFH
 • hjälpmedel ska levereras till hemadress

Vi har tagit fram filmer för att hjälpa dig navigera och arbeta i LMN. Du väljer om du vill se alla filmerna eller bara önskade kapitel. Filmen har 22 kapitel som berör bland annat:

 • navigering och information på startsidan
 • söka patient och navigering i patientbilden
 • redigering av patientbilden
 • förskrivning
 • prisjämförelser
 • produktsökning

Contacts

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 28, 2023