Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kontaktpersoner

Kontakta studierektor eller utbildningsadministratör om du har frågor om ST-utbildning för tandläkare.

Kontakter

Malin Olsson Malm

Tf studierektor

Marie Mattiasson

Utbildningsadministratör, ST-/CT-utbildning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 oktober 2023