Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Antalet fall av influensa ökar

Published: 2022-04-25 12:44

Antalet rapporterade fall av influensa ökar i Europa och i delar av Sverige. Under vecka 15 diagnosticerades knappt 400 fall i Sverige, majoriteten Influensa A H3N2

I Örebro län har vi de senaste veckorna diagnosticerat 6-8 fall av influensa varje vecka. Även om antalet fall hittills varit lågt i vårt län är det viktigt att ha influensa i åtanke som differentialdiagnos till covid-19. Skyddseffekten av vaccination bedöms i nuläget vara begränsad eftersom det gått flera månader sedan vaccinationstillfället.

Personer med misstänkt eller konstaterad influensa som tillhör en riskgrupp samt personer med svår influensasjukdom rekommenderas antiviral behandling.

Tänk också på att profylax till exponerade personer kan vara aktuellt, till exempel vid fall på vårdavdelning eller särskilt boende för äldre.

För mer information se:

Antiviral behandling mot influensa, Smittskyddsenhetens hemsida

Vårdhygienisk riktlinje Influensa se Vårdhygieniska riktlinjer öppen/slutenvård • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Did the content help you?

Last updated: Monday, April 25, 2022