Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Revidering av IUP för ST-läkare och deras handledare i primärvården

Sedan länge finns en tradition av startseminarium och 1-årsuppföljningar för er ST-läkare i primärvården. Tanken är att det skall finnas tid för att bygga upp och sedan fortlöpande revidera sitt utbildningsprogram utifrån nya behov och förutsättningar.

ons 29 nov 2023
13:30 - 16:30
fre 27 okt 2023
Sottern, M-huset, USÖ

Nu välkomnar vi er ST-läkare som har genomgått 1-årsuppföljningen att tillsammans med era handledare delta i revidering av IUP där ni tillsammans kan göra den årliga revision av ert utbildningsprogram/tjänstgöringsupplägg som målbeskrivningen kräver.

Vi ses klockan 13:30 och inleder med ca 45 minuters genomgång. Därefter är det fritt arbete mellan ST-läkare och handledare och vi finns tillgängliga för frågor och diskussion. Revidering av IUP är återkommande halvårsvis.
Vi bjuder på lättare fika.